เปิดเวบเมื่อ 15/07/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/08/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 910บทความ
หลักการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ (อ่าน 12126/ตอบ 0)
หลักการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
	ห้องแต่ละห้องมีประโยชน์ใช้สอยต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้องก็ต้องต่างกันไป
ตามประโยชน์ใช้สอย การเลือกฟอร์นิเจอร์ควรคำนึงถึงลักษณะของบ้านเป็นสำคัญ นับตั้งแต่สไตล์การตก
แต่งบ้าน พื้นที่ของบ้าน วัสดุที่ใช้ในการทำ การใช้งานและที่สำคัญที่สุดคือความชอบของเจ้าของบ้าน 
	1.ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขก หลาย ๆ บ้านจัดห้องนี้ไว้เป็นห้องเดียวกัน ห้องนี้จึงเป็น
เสมือนหน้าตาของบ้านที่ผู้อื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน หลักการจัดจึงต้องคำนึงถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในห้องนี้
ด้วยอย่างเช่น ให้เป็นที่สันทนาการของครอบครัวก็ควรมีความเป็นส่วนรวม สะดวกสบาย เฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญ
ในการจัดตกแต่งห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น ได้แก่ โซฟาและเก้าอี้ ใช้เป็นที่นั่งแบบสบายเป็นกันเอง เลือกให้
เหมาะกับขนาดของห้องและการใช้งาน 
	2. ห้องรับประทานอาหาร เฟอร์นิเจอร์สำคัญคือ โต๊ะอาหารและเก้าอี้ หรืออาจมีชั้นวาง
ของลักษณะโดยรวมของเก้าอี้ที่ใช้นั่งทานข้าว คือ ที่ความสูงพอเหมาะที่จะทานอาหารบนโต๊ะได้อย่างสะดวก 
มีพนักที่ไม่เอนมากเกินไป และต้องคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัวด้วย
	3.ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์สำคัญที่สุดคือเตียงนอน และที่นอนต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่
ถ้วน ก่อนตัดสินใจซื้ออาจขอพนักงานขายทดลองนอนประมาณ 10 นาที เพราะเตียงหลังหนึ่ง เราต้องใช้ 
สำหรับการนอนเป็นเวลานาน ความสบายนั้นขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของที่นอน ในการรักษาให้กระดูกสัน
หลัง ในตำแหน่งปกติ
	เครื่องนอนอันประกอบไปด้วย ผ้านวม ผ้าปูที่นอน หมอน และผ้าคลุมเตียง สิ่งเหล่านี้เป็นอีกส่วน
หนึ่ง ที่ควรคำนึงถึงและก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องนอน จะต้องดูสภาพการตกแต่งภายในห้องนอนโดย
ทั่วๆ ไปเสียก่อนผลิตภัณฑ์เครื่องนอนในท้องตลาด มีมากมายหลายรูปแบบ ให้ได้เลือกสรร ทั้งที่ทำสำเร็จรูป 
และสั่งทำตามความต้องการ 

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
	การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นอกจากจะดูแบบที่ชอบและราคาที่เหมาะสมแล้ว เรื่องวัสดุก็มีความสำคัญ 
แบบเหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากัน วัสดุที่ใช้น่าจะแตกต่างกัน ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ผ้า เฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยโลหะ และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยหวาย
	ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้ดูลักษณะความแน่น หนักของคุณภาพไม้ ยกขึ้นดูน้ำหนัก อีกเรื่องที่ต้อง
พิจารณาคือดูความหนาแน่นของการประกอบ ลองจับโยก เช็ครอยต่อต่าง ๆ ต้องแน่นหนาและแข็งแรง
	เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ MDF. ปาร์ติเกิลบอร์ด และไม้อัด ซึ่งทำจากเศษไม้ที่มีลักษณะต่างกันนำ
มาขึ้นรูปใหม่ได้เป็นลักษณะไม้แผ่น สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ดีทั้ง 3 ชนิด เฟอร์นิเจอร์ที่ขายอยู่ในท้อง
ตลาดส่วนมากเป็นวัสดุประเภทนี้ ผู้ออกแบบจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมในเรื่องโครงสร้างและการตกแต่ง
ชิ้นเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ การแยกวัสดุจากการมองมีหลักง่าย ว่า MDF จะขึ้นรูปจากผงไม้นำมาอัดแน่นได้แผ่นไม้ 
ส่วนปาร์ติเกิลใช้เศษไม้ชิ้นมาอัด ลักษณะยังเห็นเป็นเสี้ยนไม้ ไม่นิยมทำรูปทรงโค้ง ราคาต่ำกว่า MDF

แหล่งซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ 
	งานแสดงในลักษณะมหกรรม รวมผู้ผลิตจากหลายที่หลายแห่ง มารวมกันไว้ในจุดเดียวกัน มีการ
กำหนดจัด 1-2 ครั้งต่อปี ในห้วงระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ มักเป็นที่เฝ้ารอของกลุ่มเป้าหมายเสมอ โดย
จัดในรูปงานสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สถานที่จัดงานจะจัดสลับกันไปในพื้นที่ดังนี้คือ สวนอัมพร
สนามกีฬาหัวหมาก สี่แยกพระราม 4 และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
	กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่นำสินค้าออกมาขายในงานเหล่านี้ เป็นผู้ผลิตขนาดเล็กถึงกลาง ที่
ไม่มีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เพียงพอ จึงใช้งานแสดงสินค้าเป็นแหล่งขายและประชาสัมพันธ์บริษัท
	พฤติกรรมการซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในงานประเภทนี้ส่วนใหญ่ต้องการ ซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณ
ภาพดี โดยสินค้าที่ออกจำหน่ายในงานแต่ละครั้งจะลดจากราคาปกติประมาณ 20-30% ขึ้นกับตัวสินค้า ทั้ง
การขายสินค้าราคาถูกจะเป็นคอนเซ็ปต์ของงานประเภทนี้ด้วย 
	ราคาที่ขายของเจ้าของสินค้าจะกำหนดเอง และแม้ว่าราคาที่จำหน่ายในบางครั้งจะไม่แตกต่างจาก
การจำหน่ายในสถานที่อื่น ๆ นัก แต่ความหลากหลายของสินค้าจากหลายร้อยบริษัท ในสถานที่แห่งเดียว จะ
ทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบมองเห็นข้อได้เปรียบมากขึ้น 
	แนวโน้มตลาดของงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน จะยังคงมีต่อไปเพราะงานนี้มีเสน่ห์ตรงที่
ราคาสินค้าไม่แพงมาก การมีผู้ผลิตหลายรายร่วมกันขายจะทำให้ราคาต้องแข่งขันลดลงโดยปริยายส่วนตลาด
จะโตหรือเล็กขนาดไหน ต้องขั้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
ขอขอบคุณบทความ จาก http://www.thaihomemaster.com/showinformation.php?TYPE=14&ID=1158