Tag สินค้า : บิ้วอิน


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 บทความ
เตรียมตัวบิ้วอินห้องชุดอย่างไร ไม่ให้งบตกแต่งภายในคอนโดบานปลาย
5 เคล็ดลับเตรียมตัวบิ้วอินคอนโด ไม่ให้งบบานปลาย

นอกจากเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำใช้ตกแต่งแล้วการที่จะควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย ก่อนตกแต่งภายในคอนโด ต้องเตรียมให้พร้อม

เฟอร์นิเจอร์ติดประกอบกับตัวอาคาร (BLUIT IN FURNITURE)
เฟอร์นิเจอร์ติดประกอบกับตัวอาคาร BUILT IN

เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดประกอบกับตัวอาคาร(BUILT IN FURNITURE) หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่ติดอยู่กับตัวอาคาร

ความแตกต่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว
เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว คือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆ สำหรับทุกคนไม่ใช่สำหรับเฉพาะคนเหมือนงานบิ้วอิน สามารถจัดวางตรงไหนก็ได้