Tag สินค้า : ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 บทความ
สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนเลือกซื้อตู้เก็บเอกสาร
สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนเลือกซื้อ ตู้เก็บเอกสาร

รูปแบบการปิดเปิดของประตู ตู้เก็บเอกสาร ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น แบบเปิดปิดในกรณีมีพื้นที่สำหรับเปิดและปิดแบบบานพับ แบบบานเลื่อน