ติดต่อเรา

 

บริษัท ไทยร็อค เฟอร์เทค จำกัด ( Thairockfurtech Co.,Ltd)

จุดมุ่งหมาย (Mission)

บริษัท ไทยร็อค เฟอร์เทค จำกัด เป็นผู้ผลิต, จำหน่ายและให้บริการ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ภายใต้แบนด์ rocky อีกทั้งยังเป็น OEM ให้กับแบนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ, โดยมุ่งเน้นใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเยอรมัน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะผลิต เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ใช้บริการ  

นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด มีการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายด้านบุคคลากร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 50-60 คน บริษัทฯมีการอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี, มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ สิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศ และพนักงานดีเด่นในต่างประเทศ ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรม ปีละหลายครั้ง พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan, WiFi, Computer ทุกโต๊ะทำงาน 

นโยบายด้านสังคม บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษา อาทิ ภาคการผลิต, การจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, การบริจาคเงิน, การบริจาควัสดุอุปกรณ์, การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และการกุศล

นโยบายในการบริการหลังการขาย บริษัท ไทยร็อค เฟอร์เทค จำกัด ให้ความสำคัญในการบริการหลังการขายเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  มีการพัฒนาความรู้ จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากร ตลอดเวลา มีการอบรม ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ช่างประกอบติดตั้ง มีการอบรมความรู้สินค้าแก่ตัวแทนจำหน่าย

วันก่อตั้ง 19 มีนาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

 

ADDRESS

  • สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  79/139 ม 19 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต. บางพลีใหญ่  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • พิกัด  13.109081, 100.987253
  • โทรศัพท์ 02-174-6262-70 โทรสาร. 02-174-6261
  • E-mail rockyfurniture@yahoo.com   www.rockyfurniture.com
  • Line:@rocky1
  • ศูนย์กระจายสินค้า ศรีราชา 549/10 ม 1 ถ.บายพาส ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  • พิกัด 13.108671, 100.987822

 

แท็ก :