Tag สินค้า : บิ้วอิน ห้องรับแขก


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 บทความ
ความแตกต่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว
เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว คือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆ สำหรับทุกคนไม่ใช่สำหรับเฉพาะคนเหมือนงานบิ้วอิน สามารถจัดวางตรงไหนก็ได้