Tag สินค้า : โต๊ะทำงานกลุ่ม6ที่นั่ง

จัดเรียงตาม:
แสดงสินค้า/หน้า:

Sale!
Sale!

บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 บทความ
รอบรู้เรื่องการจัดโต๊ะทำงาน ประโยชน์ โต๊ะทำงานกลุ่ม
รอบรู้เรื่องการจัดโต๊ะทำงาน ประโยชน์ โต๊ะทำงานกลุ่ม

การจัดโต๊ะทำงานแบบกลุ่ม คือการจัดวางโต๊ะทำงานแบบเดียวให้อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้กันเป็น จำนวนตั้งแต่ 2 โต๊ะขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีม หรือแยกเป็นแผนก ๆ