เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

อัพเดดล่าสุด 02/01/2022

            เฟอร์นิเจอร์มีความจำเป็นสำหรับผู้คนไม่น้อย เพื่ออำนวยความสะดวก จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ผู้ที่มองหาเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านหรือสำนักงานอาจมีข้อสงสัยถึงควสมแตกต่างระหว่างงานเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับ งานเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวซึงบทความนี้จะให้คำนิยามที่เข้าใจง่ายรวมถึงข้อเปรียบเทียบให้สังเกตกันก่อนตัดสินใจเลือกเฟอร์นิเจอร์ ทั่งสองแบบมาให้พิจารณากัน 4 หัวข้อต่อไปนี้

        เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

            คือเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำพิเศษ จะมีความเป็นยูนีค คือ จะทำเฉพาะจุดนั้น ตรงนั้น ห้องนั้น ของบ้านเดียว เพราะจะต้องมีการวัด ออกแบบ ดีไซด์ และเอาวัสดุเข้ามาทำที่ตรงจุดนั้นๆจนเสร็จกระบวนการ แล้วยึดติดอยู่กับมุมนั้น ผนังด้านนั้น ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หากต้องแก้ไขอาจเสียหายได้

        เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

             คือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆ สำหรับทุกคนไม่ใช่สำหรับเฉพาะคนเหมือนงานบิ้วอิน สามารถจัดวางตรงไหนก็ได้เอาสองชิ้นสามชิ้นประกอบรวมกันได้ เคลื่อนย้ายได้ เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวจึงเป็นที่นิยมมากกว่า แต่บางครั้งขนาดอาจไม่เป็นไปตามที่ตองการ เช่นตู้สำเร็จรูปอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่จัดวาง ติดมุมเสา หรือไม่เต็มพื้นที่มีพื้นที่ให้ต้องทำความสะอาดเพิ่ม ไม่ได้ขนาดตามใจเป็นต้น

ข้อเปรียบเทียบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองแบบ

             1.ความแข็งแรง หากมองด้านการผลิตมักใช้วัสดุที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะทำจากไม้ปาติเคิลบอร์ด ซึ่งก็คือไม้อัดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความแข็งแรงจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัววัสดุสักเท่าไร ขึ้นอยู่กับขนาดและการเสริมโครงสร้างเพิ่มเข้าไปมากกว่า เพราะเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินนำมาประกอบที่พื้นที่ที่บ้านจริงๆเลย ส่วนเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ผลิตที่โรงงานโดยเครื่องจักรเท่านั้นเอง

             2.การจัดวาง ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินจะถูกออกแบบได้อย่างลงตัว เพราะจะมีการออกแบบเป็นภาพสามมิติให้ผู้สั่งทำได้เลือกก่อนอยู่แล้ว ส่วนเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ต้องนำมาลองจัดว่งผสมผสานใหม่ ซึ่งในหัวข้อการจัดวางนี้งานเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินจะมีความได้เปรียบอยู่มากเพราะผลงานจะเป็นที่ถูกใจผู้สั่งทำมากกว่า

             3.ราคา ในหัวข้อนี้จะสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน งานเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอิน เป็นงานสั่งทำ เพื่อพื้นที่เดียว ไม่เหมือนใคร มีทั้งต้นทุนที่เป็นค่าออกแบบ ค่าแรง ค่าช่างไม้ ค่าช่างสี จึงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ส่วนเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ผลิตจากโรงงาน ใช้เครื่องจักรผลิตในปริมาณมากๆ จึงมีราคาต่ำกว่ามากเช่นกัน

             4.อายุการใช้งาน องค์ประกอบหลักของการทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองอบบคือไม้ ที่มีการทำผิว ทำสี  อายุการใช้งานจึงขึ้นอยู่กับปลวก ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบของงานเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินในการสังเกตเห็น เพราะงานจะติดผนัง มีมุมที่ไม่สามารถเห็นได้ การสังเกตเห็นจะเห็นได้ยากกว่า จนกว่าจะเกิดปลวกแล้ว แต่เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว สามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าจึงสามารถตรวจพบปลวกได้เร็วกว่า แก้ไขได้เร็วกว่านั่นเอง

              ปกติแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวกันมาก เพราะราคาถูก เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถปรับเปลี่ยนมุมใหม่ได้ตามต้องการ หากต้องย้ายที่อยู่ก็สามารถย้ายไปด้วยได้ ตามแต่ความต้องการและความสะดวกของผู้เลือกใช้

 

แท็ก :

บทความอื่นๆ

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บของ และประโยชน์ใช้สอย
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บของ และประโยชน์ใช้สอย

ปัจจุบัน ตู้เก็บของ หรือตู้เหล็กเก็บเอกสารมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้น และยังมีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด

วิธีจัดห้องทำงานขนาดเล็ก ให้ปลอดภัยจากไว้รัสโคโรนา
เคล็ดลับจัดห้องทำงานขนาดเล็ก ให้ปลอดภัยจากโควิด

การจัดห้องทำงานขนาดเล็กอาจมีปัญหาในการออกแบบตกแต่งภายเพราะนอกจากต้องบริหารพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์แล้วยังต้องจัดห้องทำงานให้มีระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด

ไอเดียงานฟรีแลนซ์ งานนักขายอิสระ ทำง่าย รายได้สูง
ไอเดียงานฟรีแลนซ์ งานนักขายอิสระ ทำง่ายรายได้สูง

การประกอบอาชีพ freelan หรืองานนักขายอิสระ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และมีข้อดีหลากหลาย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เคยเป็นพนักงานประจำ หันมาประกอบอาชีพที่ นักขายอิสระกัน

รอบรู้ จุดเด่น จุดด้อย ของ โต๊ะทำงานกลุ่ม
รอบรู้ จุดเด่น จุดด้อย ของ โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม เป็นอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอย่างหนึ่งที่พัฒนารูปแบบให้เหมาะกับห้องทำงานและเหมาะกับลักษณะของการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นประโยชน์ประหยัด