งานตกแต่งภายใน คืออะไร ควรรู้อะไรก่อนออกแบบตกแต่ง

อัพเดดล่าสุด 15/08/2022

       การปลูกสร้างบ้าน สร้างอาคารสำนักงานต่าง ๆ งานออกแบบตกแต่งภายในเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่บ่งบอกความเสร็จสมบูรณ์ของสิ่งปลูกสร้าง และงานออกแบบตกแต่งที่มีสไตล์ยังไม่จำเป็นต้องเลือกของตกแต่งที่มีมูลค่าหรือมีราคาเพียงเลือกของใช้หรือของตกแต่งในแบบเรียบง่ายแต่มิความสำคัญและจำเป็นอย่างเช่นการเลือก ชั้นวางของ ในห้องน้ำ ก็สามามรถความแปลกแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ให้กับงานตกแต่งได้

 

ภาพประกอบจาก pinteres

งานตกแต่งภายใน คืออะไร

       งานออกแบบตกแต่งภายใน คือเป็นศิลปะในการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ ได้แก่การออกแบบตกแต่งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้พักอาศัยหรือใช้งานภายในห้องนั้นและการตกแต่งที่เน้นในเรื่องของความสวยงาม ลักษณะของงานออกแบบ เช่นการเลือกอุปกรณ์ของใช้และการจัดวางตกแต่ง การจัดผังห้อง และตกแต่งห้องให้ดูสวยงามมีบรรยากาศเหมาะสมตามที่ต้องการ งานออกแบบตกแต่งภายในมีความสำคัญ ดังนี้

       1. งานออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่ภายในบ้าน ในห้อง ในอาคาร สถานที่ต่าง ๆ เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เนื่องจากนักออกแบบยังมีหน้าที่ในการเลือกอุปกรณ์ของใช้หรือของตกแต่งให้เหมาะสมกับสไตล์การตกแต่งและเหมาะกับพื้นที่นั้น ๆ เช่น การเลือกใช้ชั้นวางของชั้นวางของติดผนังแทนการใช้ตู้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่

      2. การว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในที่เป็นช่างมืออาชีพ ยังช่วยให้การเลือกเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของใช้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสไตล์การตกแต่งได้ดีกว่าและยิ่งเป็นการตกแต่งภายในที่มีพื้นที่จำกัด นักออกแบบอาชีพจะเลือกใช้อุปกรณ์และของตกแต่งประเภทชั้นวางของ ชั้นวางของติดผนัง ชั้นวางของในห้องน้ำ และของตกแต่งอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่

      3. ควบคุมงบประมาณได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง การว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในหรือว่าจ้างบริษัทรับออกแบบที่มีมัณฑนากรเป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบ จะให้บริการแบบครบวงจรทั้งการออกแบบตกแต่ง การเลือกเฟอร์นิเจอร์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ มีทีมช่างผู้รับเหมา การให้คำแนะนำปรึกษารวมไปถึงการคำนวณงบประมาณในการตกแต่งโดยไม่ต้องกลัวว่างบประมาณจะบานปลายหรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

 

ภาพประกอบจาก pinteres

ควรรู้อะไรก่อนออกแบบตกแต่ง

         กรณีการว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายใน สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารสถานที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้งานออกแบบตกแต่งภายในที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

1.วางแผนก่อนออกแบบตกแต่งภายใน

        คิดและวางแผนความต้องการให้ชัดเจน เช่น ต้องการออกแบบตกแต่งภายในโดยนักออกแบบจากบริษัทรับออกแบบ หรือออกแบบตกแต่งด้วยช่างรับเหมาทั่วไป หรืออาจเลือกการออกแบบตกแต่งง่าย ๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และเลือกของตกแต่งที่หาได้ง่าย ๆ ประหยัดงบประมาณไม่สิ้นเปลือง เช่นตกแต่งด้วยชั้นวางของ หรือของตกแต่งมือสอง เป็นต้น

2.เลือกสไตล์ก่อนออกแบบตกแต่งภายใน

      มีสไตล์การตกแต่งที่เราต้องการไว้ก่อน ก่อนตัดสินใจติดต่อหรือว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในมืออาชีพ ควรมีรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งที่ต้องการไว้ก่อนเพื่อช่วยให้สื่อสารหรือบอกแนวทางการตกแต่งที่ต้องการให้กับนักออกแบบได้ทราบเพราะไม่ใช่เฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง ของใช้และเฟอร์นิเจอร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการอีกด้วย

3.เช็คขนาดพื้นที่ก่อนออกแบบตกแต่งภายใน

      รู้ขนาดพื้นที่ การว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในที่เป็นมืออาชีพ ก่อนตกลงว่าจ้างควรรู้ขนาดพื้นที่ในการออกแบบตกแต่ง เพื่อให้นักออกแบบได้คำนวณค่าใช้จ่ายคำนวณวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบที่เราต้องการ

 

ภาพประกอบจาก pinteres

4.เลือกแบบและอุปกรณ์ก่อนออกแบบตกแต่งภายใน

       แบบของตกแต่งและอุปกรณ์ของใช้ที่ชื่นชอบ ก่อนว่าจ้างนักออกแบบรกแต่งภายใน ควรเลือกรูปแบบอุปกรณ์ของตกแต่งหรือของใช้ภายในอาคารสถานที่ ที่ต้องการตกแต่ง เช่น การตกแต่งร้านค้าอาจเลือกรูปแบบโต๊ะเก้าอี้ หรือชั้นวางของ ที่ต้องการ หากเป็นการตกแต่งสำนักงาน ห้องทำงานควรมีรูปแบบโต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักออกแบบใช้เป็นแนวทางการออกแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่เจ้าของอาคารต้องการ

5.ศึกษาหาความรู้ก่อนออกแบบตกแต่งภายใน

       ศึกษาข้อมูลบริษัทรับออกแบบและตกแต่งภายใน อาจเลือกจากหลายๆ บริษัทแล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกบริษัทที่มีผลงานน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็จะป้องกันปัญหาบริษัทรับเหมาทิ้งงานได้ด้วย

6.เตรียมงบประมาณการก่อนออกแบบตกแต่งภายใน

       มีงบประมาณตั้งไว้แล้ว การออกแบบตกแต่งภายในกรณีว่าจ้างบริษัทรับออกแบบ แต่ละบริษัทจะมีราคาและหลักการทำงานที่เป็นมาตรฐานไว้แตกต่างกัน การตั้งงบประมาณในการออกแบบตกแต่งไว้แล้วจะทำให้ได้งานออกแบบที่ตอบโจทย์และสามารถเลือกบริษัทรับออกแบบที่ราคามาตรฐานภายในงบประมาณที่เราต้องการให้ตกแต่ง

 

ภาพประกอบจาก pinteres

ขั้นตอนมาตรฐานของการออกแบบและตกแต่งภายใน

         บริษัทรับออกแบบโดยทั่วไป จะมีขั้นตอนมาตรฐานของการออกแบบและตกแต่งภายในที่ให้ลูกค้าหรือเจ้าของอาคารสถานที่ได้พูดคุยขอคำแนะนำก่อนตัดสินใจว่าจ้าง ดังนี้

          ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและขอข้อมูล

          ขั้นตอนการวางผังและนำเสนอแนวคิดเพื่อการออกแบบขั้นต้น

          ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

          ขั้นตอนของการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด

          ขั้นตอนของการเขียนแบบรายละเอียด

          การปลูกสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ การออกแบบตกแต่งภายในนอกจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสิ่งปลูกสร้างแล้ว งานออกแบบตกแต่งภายในที่โดดเด่น สวยงามการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ที่เน้นประโยชน์ใช้สอย หรือเลือกอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับขนาดของพื้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มีราคาแพง อาจเป็นของตกแต่งประเภท ชั้นวางของ ชั้นวางของในห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์มือสอง ก็ทำให้งานตกแต่งนั้นสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ได้

แท็ก :

บทความอื่นๆ

การจัดห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ย และการเลือกตู้เก็บเอกสารให้เหมาะกับห้อง
เคล็ดลับจัดห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ย และการเลือกตู้เอกสาร

สำหรับการจัดห้องทำงานตามหลักฮวงจุ้ย และการเลือกตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสารให้เหมาะกับห้องทำงาน รูปแบบหรือลักษณะของห้องทำงานก็เป็นส่วนประกอบสำคัญ

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานประเภท ตู้ล็อคเกอร์
ตู้ล็อคเกอร์ แบรนด์ Rocky ดีอย่างไร

การเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงาน หรือสั่งผลิตอุปกรณ์สำนักงาน เช่น ตู้ล็อคเกอร์ ล็อคเกอร์ฝากของล็อกเกอร์ ควรเลือกบริษัทและแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับ

ไอเดียงานฟรีแลนซ์ งานนักขายอิสระ ทำง่าย รายได้สูง
ไอเดียงานฟรีแลนซ์ งานนักขายอิสระ ทำง่ายรายได้สูง

การประกอบอาชีพ freelan หรืองานนักขายอิสระ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และมีข้อดีหลากหลาย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เคยเป็นพนักงานประจำ หันมาประกอบอาชีพที่ นักขายอิสระกัน

วิธีจัดห้องทำงานขนาดเล็ก ให้ปลอดภัยจากไว้รัสโคโรนา
เคล็ดลับจัดห้องทำงานขนาดเล็ก ให้ปลอดภัยจากโควิด

การจัดห้องทำงานขนาดเล็กอาจมีปัญหาในการออกแบบตกแต่งภายเพราะนอกจากต้องบริหารพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์แล้วยังต้องจัดห้องทำงานให้มีระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโควิด