ตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 2 บานเปิด สำคัญกับร้านนวดสปา

อัพเดดล่าสุด 31/03/2022

                ร้านนวดสปา เป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เน้นความผ่อนคลายหรือการได้มาพักผ่อนเชิงดูแลสุขภาพและมักใช้เวลาอยู่ในร้านเป็นเวลานานตามมาตรฐานการให้บริการแต่ละประเภทร้านนวดสปาจึงนอกการให้บริการที่มีคุณภาพแล้วยังต้องให้ความมั่นใจในการดูทรัพย์สินหรือสิ่งของของลูกค้าอีกด้วย ตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 2 บานเปิด หรือ ตู้ล็อคเกอร์ จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจประเภทนี้

 

ภาพประกอบจาก pinteres

 ธุรกิจสปา คืออะไร

              ธุรกิจสปา หมายถึง สถานบริการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าทั่วไปด้วยศาสตร์ การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลักเพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายและเป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

 

ภาพประกอบจาก pinteres

ตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 2 บานเปิด สำคัญอย่างไรกับร้านนวดสปา

             ธุรกิจสปา คือธุรกิจบริการที่เปิดเป็นสถานบริการเพื่อสุขภาพ จะเห็นว่าธุรกิจสปาทั้ง 3 ประเภทเป็นงานบริการที่ลูกค้าต้องใช้เวลาในการเข้ารับบริการเป็นเวลานานหรืออาจใช้เวลาหลายชั่วโมงตามประเภทของการใช้บริการ หัวใจสำคัญในการเข้ารับบริการก็เพื่อผ่อนคลายหรือเป็นการพักผ่อนเชิงส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อความสวยงามในการนวดหรือเสริมความงามจำเป็นที่ต้องจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวไว้ในตู้เหล็ก หรือตู้ล็อคเกอร์ความสำคัญของตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 2 บานเปิด หรือตู้ล็อคเกอร์ ก็คือ

           1. จัดเก็บเอกสารที่เป็นประวัตส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากธุรกิจสปาทุกรูปแบบต้องได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามมาตรฐาน

           2. ตู้เหล็กทุกรูปแบบที่นำมาใช้ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บสิ่งของหรือสัมภาระต่าง ๆ ของลูกค้า มีความเข็งแรง คงทน ช่วยรักษาสิ่งของและทรัพย์สินของลูกค้าให้ปลอดภัย

          3. ตู้เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง หรือทำให้เกิดการบอกต่อซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ

          4. นอกจากเป็นอุปกรณ์ของใช้แล้ว ปัจจุบันตู้เหล็กมีการออกแบบหรือดีไซน์ที่สวยงาม สามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งร้านไปพร้อม ๆ กันได้

 

ภาพประกอบจาก pinteres

 ความสำเร็จของธุรกิจสปา ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

             ธุรกิจสปา มีหลายประเภท เช่น กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมความงาม แต่ละประเภทอาจเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ความสำเร็จของธุรกิจประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ดังนี้

1. ทำเลที่ตั้ง

           เมื่อเลือกประเภทธุรกิจตามที่ต้องการได้แล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นสิ่งแรกได้แก่ ทำเลที่ตั้ง เนื่องจากธุรกิจสปาแต่ละประเภทอาจอยู่ในสถานที่ตั้งแตกต่างกันผู้ประกอบการต้องวางโครงการไว้ก่อนว่าต้องการสถานที่แบบไหนและต้องตรวจสอบว่าทำเลนั้นอยู่ในที่ที่สามารถทำธุรกิจสปาประเภทนั้นได้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติต่าง ๆหรือไม่

 

ภาพประกอบจาก pinteres

2. การออกแบบสถานที่และการตกแต่ง

          การออกแบบสถานที่ที่โดดเด่นแตกต่าง ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างหนึ่ง และการเปิดร้านสปายังเป็นสถานบริการเพื่อการบำบัดร่างกาย จิตใจ และอารมณ์การออกแบบสปาจึงนิยมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

- พื้นที่เพื่อการทำกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย หรือพื้นที่สวนสุขภาพ ส่วนนี้ต้องจัดให้มีตู้เหล็ก

หรือล็อคเกอร์เพื่อให้ผู้รับบริการจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวด้วย

- พื้นที่ทรีตเมนต์ ซึ่งเป็นส่วนที่สงบ และใช้สำหรับเป็นพื้นที่ส่วนเสริมสวยด้วย

- พื้นที่ที่เหมาะสำหรับลักษณะการอาบ เช่น Sauna เเละ Stream

- พื้นที่สันทนาการ เป็นส่วนของการพักผ่อนหลังรับการบริการแล้ว

- พื้นที่ส่วนที่เป็นน้ำ ได้แก่ ส่วนที่อำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งของธุรกิจสปา ประกอบด้วย

สระสปา สระน้ำวน น้ำตก

 

ภาพประกอบจาก pinteres

3. อุปกรณ์และเครื่องมือ

          สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือในร้านนวดสปา ประกอบด้วย เตียงนวดตัวตู้อบสมุนไพร อ่างแช่ตัว ผ้าที่จำเป็นต้องใช้นั้นมี 3 ขนาด (ผ้าคลุมเตียง ผ้าขนหนูขนาดกลาง และขนดาเล็ก)ล็อคเกอร์เก็บของ หรือตู้เหล็ก อ่างล้างมือ และอื่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของธุรกิจ

4.พนักงานผู้ให้บริการ

       บุคลากกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ร้านนวดสปาหรือธุรกิจสปาจะต้องมีไว้พร้อมสำหรับงานบริการ ได้แก่

- พนักงานให้บริการในสปา เช่น นวดหน้า นวดตัว นวดอโรมาและอื่นๆ

- เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับ

- พนักงานอื่น ๆ เช่น แม่บ้าน คนสวน รปภ เป็นต้น

 

ภาพประกอบจาก pinteres

             สำหรับผู้ประกอบการ หรือใครที่กำลังคิดจะลงทุนในธุรกิจสปา คงทราบแล้วว่า ตู้เหล็ก ตู้เหล็ก 2 บานเปิด สำคัญอย่างไรกับร้านนวดสปา แม้อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของธุรกิจแต่ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าพึงพอใจในธุรกิจและบริการของเราได้เช่นกัน

แท็ก :

บทความอื่นๆ

เคล็ดลับเลือกเก้าอี้ทำงาน ช่วยลดอาการปวดหลัง
เคล็ดลับเลือกเก้าอี้ทำงาน ช่วยลดอาการปวดหลัง

การนั่งเก้าอี้ทำงานเป็นประจำและนั่งต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ลุกเดิน หรือไม่ปรับเปลี่ยนอิริยาบถอาจทำให้มีอาการปวดเรื้อรังและกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ยากต่อการรักษา

ร้านเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 ร้านเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ร้านเฟอร์นิเจอร์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นำไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ สำหรับการค้นหาร้านเฟอร์นิเจอร์กันครับ หลายคนก็อาจจะเจอปัญหาที่ว่าอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนดี ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าหากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับร้านเฟอร์นิเจอร์ใกล้ฉันซึ่งเป็นข้อมูล

ไอเดีย งานฟรีแลนซ์ นักเขียนโปรแกรม
ไอเดีย งานฟรีแลนซ์ นักเขียนโปรแกรม

การเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็จะมีจุดเริ่มต้นจากการเรียนรู้ทางด้านโปรแกรมว่าโปรแกรมนั้นเกิดขึ้นมาเพราะอะไร และโปรแกรมสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ได้หรือไม่เมื่อเราเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมแล้ว เราก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เราเขียนโปรแกรมออกมาได้ดี

โฮมออฟฟิศ (home office) หมายถึง สำนักงานกึ่งที่พักหรือบ้าน
ไอเดียเลือกโต๊ะทำงาน สำหรับโฮมออฟฟิศ

โฮมออฟฟิศ ส่วนใหญ่เป็นสำนักงานที่มีขนาดเล็กๆมีพื้นที่ใช้สอยไม่มากแต่สามารถออก แบบตกแต่งด้วยโต๊ะทำงานเก้าอี้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน