วิธี แปลงโฉมบ้านเป็นห้องทำงาน เป็นสำนักงาน สุดเจ๋ง

อัพเดดล่าสุด 03/07/2022

         การทำธุรกิจในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ด้านทำให้อัตราความเสี่ยงในการลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ๆหลากหลายประเภท และยิ่งเป็นแบรนด์ธุรกิจใหม่ ๆ นิยมใช้บ้านเป็นที่ทำงาน โดยจัดแบ่งพื้นที่ภายในบ้านจัดหา เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานให้มีความเหมาะสมก็สามารถประหยัดงบประมาณในการลงทุนได้มาก

ภาพประกอบจาก pinteres

วิธี แปลงโฉมบ้านเป็นห้องทำงาน เป็นออฟฟิศ

          การออกแบบตกแต่งออฟฟิศหรือสำนักงานถือเป็นการลงทุนที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัท ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากการมีสำนักงานหรือมีสถานประกอบการคือการบ่งบอกตัวตนของแบรนด์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและในยุคที่อัตราความเสียงในการลงทุนจากภาวะความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Work from Homeดังนั้นเทคนิคแปลงโฉมบ้านเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศ จึงเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมและสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น

         การแปลงโฉมบ้านเป็นห้องทำงานหรือทำเป็นออฟฟิศด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับบ้านพักที่มีบริเวณบ้าน หรือมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่สามารถแบ่งกั้นห้องหรือต่อเติมทำเพิ่มอาจมีลักษณะต่อเติมเป็นห้องโล่ง ๆ จัดหา เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานพร้อมจัดพื้นที่ใช้สอยให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานก็ทำให้บ้านกลายเป็นออฟฟิศหรือห้องทำงานได้แล้ว

2. ทาสีหรือเปลี่ยนสีบ้านใหม่

        การนำบ้านพักอาศัยมาปรับตกแต่งหรือแปลงโฉมให้เป็นออฟฟิศเป็นสำนักงาน เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่นั่งทำงาน หรือสร้างความเปลี่ยนไปจากภาพเดิม ๆ ที่คุ้นชินสามารถทำได้ด้วยการทาสีบ้านหรือปรับเปลี่ยนสีบ้านใหม่ทั้งภายนอกและภายในกรณีการทาสีภายในอาจเลือกเปลี่ยนสีหรือทาสีเฉพาะส่วนที่จะจัดแบ่งเป็นโซนออฟฟิศก็ได้โดยเน้นสีที่ทำให้บ้านแลดูทันสมัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งภายในด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต้องใช้มาจัดวางก็สามารถทำให้บ้านดูเป็นสำนักงานอย่างเห็นได้ชัด

3. การทำความสะอาด

        กรณีการแปลงโฉมบ้านให้เป็นที่ทำงาน เพื่อสร้างความรู้สึกแปลกตาหรือแปลกใหม่ นอกจากการตกแต่ง แบ่งกั้นห้อง ต่อเติม หรือจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นมาแล้ว วิธีง่ายๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ก็คือการทำความสะอาดทั้งภายนอกภายใน เช่น ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับถนนทางเข้าออกให้มีความสะดวกสบาย เพิ่มบริเวณจอดรถ และตกแต่งทำความสะอาดภายในปรับเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ เลือกของประดับตกแต่งใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา

4. ขจัดมุมมองที่ดูไม่ดีของบ้านออกไป

        การแปลงโฉมบ้านเป็นสำนักงานหรือออฟฟิศ เพื่อปรับภูมิทัศน์หรือเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านให้มีบรรยากาศความเป็นสำนักงาน ซึ่งต้องมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้พื้นที่ภายในบ้านเพิ่มมากขึ้นการปรับภูมิทัศน์ให้ได้รับความสนใจ การปรับปรุงด้วยการเปิดมุมมองใหม่ ๆ และการปิดมุมมองบางอย่างเช่น มองเห็นสลัม ป่าช้า หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่น่าดู ก็จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับที่ทำงานได้ เช่นก่อผนังปิดทึบและเพิ่มหน้าต่างเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ หรือตกแต่งภูมิทัศน์ภายนอกขึ้นมาบดบัง เป็นต้น

5. ปรับตกแต่งสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ

       แปลงโฉมบ้านเป็นสำนักงาน ด้วยการใช้ธรรมชาติมาช่วยทำให้บ้านในส่วนที่แบ่งพื้นที่เป็นสำนักงานดูดี เช่น ปรับปรุงขยายหน้าต่างให้กว้างขึ้น เพื่อให้แสงแดดจากธรรมชาติเข้ามาถึงตัวบ้านได้หรือการติดตั้งช่องกระจกเพื่อให้แสงลอดเข้ามาได้

ภาพประกอบจาก pinteres

ประโยชน์ ของการแปลงโฉมบ้านเป็นห้องทำงาน เป็นออฟฟิศ

        1. การใช้บ้านเป็นสำนักงาน ช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านอาคารที่ใช้เป็นแหล่งผลิตและสำนักงานงานที่ใช้สำหรับการจัดทำเอกสารและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ

        2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นอย่างดี และยิ่งเป็นการใช้บ้านตกแต่งหรือจัดแบ่งพื้นที่เป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศยังสร้างความเป็นกันเองให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้ดีมากกว่า

        3. ประหยัดอุปกรณ์สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะประชุม โซฟารับรองแขก เพราะบางอย่างสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับของใช้ที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ

        4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การทำงานอยู่ที่บ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน เช่น ค่าน้ำมันรถ และอื่น ๆ รวมไปถึงธุรกิจที่ต้องมีการจัดส่งสินค้าหากมีออฟฟิศหรือมีสำนักงานเป็นหลักแหล่งมีที่อยู่ชัดเจน บริษัทขนส่งต่าง ๆส่วนใหญ่เน้นให้บริการมารับสินค้าและพัสดุที่ต้องการจัดส่งจนถึงที่ถึงสำนักงาน

        5. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทหรือองค์กร ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อการดำเนินกงาน สามารถสร้างผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ และยังส่งผลดีต่อพนักงานเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จ ความมั่นคงของพนักงานก็ดีตามไปด้วย

ภาพประกอบจาก pinteres

           สำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทที่กำลังวางแผนสร้างอาคารสำนักงานหรือปรับเปลี่ยนแปลงโฮมบ้านเป็นสำนักงาน เพื่อลดต้นทุนวิธี แปลงโฉมบ้านเป็นห้องทำงาน เป็นออฟฟิศประโยชน์ ประหยัด สุดคุ้ม

แท็ก :

บทความอื่นๆ

เคล็บลับ เลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพ นั่งทำงานไม่ปวดหลัง
เคล็ดลับ เลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพ นั่งทำงานไม่ปวดหลัง

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมนอกจากเลือกโต๊ะทำงานให้เหมาะกับสรีระและเลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพที่ได้มาตรฐานแล้วยังต้องให้ความสำคัญกับการนั่งที่ถูกต้อง

โต๊ะทำงานติดผนัง ตกแต่งมุมทำงานให้สวยหรู ประหยัดพื้นที่
โต๊ะทำงานติดผนัง แต่งมุมให้สวยหรูประหยัดพื้นที่

โต๊ะทำงาน ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของห้องทำงานเพราะเป็นอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องใช้ในการทำงาน ส่วนของเก้าอี้นั่งทำงานคู่กับโต๊ะทำงานสวย ๆ ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน

เคล็ดลับตำแหน่งติดตั้งกระจกเงา ฮวงจุ้ยกระจกเงา
เคล็ดลับตำแหน่งติดตั้งกระจกเงา ฮวงจุ้ยกระจกเงา

กระจกเงาเป็นสิ่งที่เก็บภาพทั้งดีและไม่ดีเอาไว้ทั้งหมดฉะนั้น ในบางตำแหน่งจึงห้ามติด กระจกเงาเด็ดขาด เพราะจะทำให้กลายเป็นฮวงจุ้ยที่เสียได้เลยทีเดียว

ฮวงจุ้ยจัดสวน 8 ทิศ
เคล็ดลับ ฮวงจุ้ยจัดสวนหน้าสำนักงาน 8 ทิศ

การจัดสวน เสริมฮวงจุ้ยจัดสวน 8 ทิศของบ้านหรือสำนักงานควรปลูกต้นไม้ชนิดไหนชนิดไหนจึงจะช่วยส่งเสริมโชคลาภ หน้าที่การงาน ความรัก ความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์