เคล็ดลับปรับ ฮวงจุ้ยโรงงาน ฮวงจุ้ยโกดัง ให้ร่ำรวย

อัพเดดล่าสุด 09/08/2022

         เมื่อพูดถึงความเชื่อด้านฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นศาสตร์ของพลังงาน เจ้าของโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูปก็ควรคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยด้วยเช่นกัน เพราะโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าก็เปรียบเหมือนแหล่งผลิตเงินและที่เก็บเงินที่ไหลมาเทมาพร้อมๆกันกับพลังงานชี่ที่ไหลเวียนภายในโรงงาน หรือโกดังเก็บสินค้านั้นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย นั้น นอกจากผู้บริหารจะต้องมีความสามารถอย่างดีแล้ว พลังงานที่มองไม่เห็นอย่างพลังลม พลังชี่ ที่สมดุลและสัมผัสได้ เช่นศาสตร์ของฺวงจุ้ยในเรื่องราวต่างๆทั้งทิศทาง ธาตุ สี พลังงานลม พลังงานของน้ำ ก็มีส่วนในการช่วยส่งเสริมให้มีการเปิดรับ และไหลเวียนได้คล่องตัวทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น เพิ่มการไหลเวียนเสริมความมั่งคั่ง มีกระแสชี่ที่สมดุลเพิ่มพูนกำไรให้งอกเงยได้อย่างเห็นได้ชัดตามหลักศาสตร์ทางฮวงจุ้ยที่มีตัวอย่างให้เห็นกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว

 

ภาพประกอบจาก pinterest

 

9 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยโรงงาน,ฮวงจุ้ยโกดัง ให้ปัง

      ในบทความนี้จะขออนุญาตแนะนำ 9 หัวข้อการปรับแก้พื้นที่ที่ผิดหลักฮวงจุ้ยให้ถูกต้องส่งเสริมความเป็นศิริมงคลให้กับทั้งตัวโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูปและตัวผู้เป็นเจ้าของเอง รวมถึงเกร็ดความรู้เล็กน้อยเพิ่มเติมตามหลักฮวงจุ้ยทั่วไปอีกด้วย

1.ฮวงจุ้ยที่ดีสิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรกคือออฟฟิศของโรงงานหรือโกดัง

       ควรยกพื้นให้สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ บางโรงงานมีพื้นที่ต่ำกว่าพื้นโรงงาน จะเปรียบเหมือนเป็นพื้นห้องน้ำ ควรปรับแก้ หรืออย่างดีที่สุดก็ให้อยู่ในระดับเท่ากันกับพื้นของโรงงาน ควรมีแสงสว่างเพียงพอ แต่ด้านบนของเพดานไม่ควรมีร่องหรือรูอันเป็นฮวงจุ้ยที่ให้ความหมายถึงการมีรูรั่ว แม้เป็นไฟหลุมบนเพดานก็ไม่ควร 

2.ฮวงจุ้ยที่ดีพื้นที่จัดวางโต๊ะผู้บริหารและส่วนสำนักงานของโรงงานหรือโกดัง

       พื้นที่แรกของออฟฟิศที่ต้องให้ความสำคัญคือ โต๊ะทำงาน ของผู้จัดการดูแลรับผิดชอบ เก้าอี้นั่งควรดูภูมิฐานมากที่สุด ผู้หญิงเปิดทางเดินเข้าโต๊ะทางด้านขวาของโต๊ะเป็นเสือขาว  หรือเป็นผู้ชายก็เปิดทางเดินเข้าเก้าอี้นั่งทางซ้ายของโต๊ะซึงเป็นตำแหน่งมังกร เพื่อเพิ่มบารมีในการควบคุมบริวาร เคลื่อนไหวสะดวก โต๊ะทำงานควรใหญ่กว่าโต๊ะพนักงาน และไม่ควรมีสิ่งเคลื่อนไหว เช่นเเอร์ หรือนาฬิกาอยู่ด้านหลัง หากเป็นหน้าต่างโปร่ง ควรมีม่านทึบบังไว้เป็นตำแหน่งเต่าดำจะดีมากในตำแหน่งเต่าดำ ซึ่งหมายถึง มีผู้เกื้อหนุน มีผู้ใหญ่ค้ำจุน มีลูกค้าหลักๆเป็นลูกค้าประจำ นั่นเอง

 

ภาพประกอบจาก pinterest

3 ฮวงจุ้ยที่ดีในตำแหน่งจัดวางสิ่งของมงคลในโรงงานหรือโกดัง

       หากจะมีของประดับบูชาหรือหิ้งพระ ควรตั้งต่างหากไม่ควรไว้ด้านบนเหนือศรีษะที่จะดูคล้ายไม่ปลอดภัย ป้องกันมีการหล่นร่วงลงมา ควรตั้งหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาไว้ทางทางทิศตะวันตกให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะดีมาก สว่างรุ่งเรือง ตี่จูเอี๊ยะก็ควรมีที่เดียวตั้งในตำแหน่งต่ำๆที่พื้นที่ไม่มีกระแสพลังงานไหลเคลื่อนก็จะเป็นการดีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง  มาถึงโต๊ะของพนักงานในระดับต่างๆชัดเจนเพื่อสื่อความหมายให้เป็นไปในการควบคุมและเชื่อฟังให้ปฏิบติงานได้ง่ายอย่างเป็นระบบ หากโต๊ะทำงานจำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกัน ให้ตั้งโต๊ะทำงานให้หันหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้ก็จะดี สื่อถึงการทำงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีความสามัคคีนั่นเอง

4.ฮวงจุ้ยที่ดีในการจัดวางเอกสารสำคัญของโรงงานหรือโกดัง

       จัดเก็บเอกสารของลูกค้า เอกสารแนะนำสินค้า หรือเอกสารทุกประเภทซึ่งถึงแม้ปัจจุบันจะมีออนไลน์ เก็บเป็นไฟล์ก็ตาม แต่เอกสารที่เป็นกระดาษก็ยังใช้กันอยู่มาก ควรจัดเก็บในพื้นที่ต่างหากเป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายและสะดวก หากมีการปรับเปลี่ยนทุกๆปีจะดีมาก เพราะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนไปของดาว 9 ยุค อันเป็นช่วงหน่วงของเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในทางฮวงจุ้ยร่วมด้วย 

 

ภาพประกอบจาก pinterest

5.ฮวงจุ้ยที่ดีในวางผังสำนักงานของโรงงานหรือโกดัง

         ทางเข้าประตูออฟฟิศควรเป็นผนังทึบ ไม่ควรเป็นหน้าต่างหรือกระจกที่มองเข้ามาเเล้วมองเห็นการทำงานทั้งหมด หาเป็นเช่นนั้นอาจปรับเป็นม่านทึบหรือติดภาพที่เป็นศิริมงคล ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับประเภทของกิจการ  จะเป็นการดีมาก และออฟฟิศควรอยู่ด้านหน้าของโรงงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อได้ชัดเจน

6.ฮวงจุ้ยที่ดีในการวางผังการผลิตของโรงงานหรือโกดัง

        ทางเดินของขั้นตอน กระบวนการผลิต ของสินค้าในโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูปก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ควรเป็นลำดับขั้นของการหมุนเวียนเข้าและออกเป็นทิศทางเดียวกันไม่สับสน เป็นการลดเวลาและความยุ่งยากสับสนของการทำงานเมื่อเข้ามาถึง    ส่วนผลิตก็ให้มีการเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องของสินค้าที่ผลิตอย่างไหลลื่นวางเลย์เอ้าท์กระบวนการทางเดินของการผลิต เปรียบเป็นส่วนขยายงาน ไม่สลับไปมาให้สับสนยุติการสิ้นเปลืองทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ให้ความหมายถึงการไหลเลื่อน เคลื่อนไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่องไปในทอศทางเดียวกันไม่ติดขัด เป็นการไหลเวียนที่ดีของพลังงานที่สว่างรุ่งเรือง ร่ำรวย

7.ฮวงจุ้ยที่ดีในการวางผังตำแหน่งห้องนำ้ของโรงงานหรือโกดัง

       ห้องน้ำที่สะอาด สวย และหอม ควรตั้งอยู่ในทิศที่เหมาะสม เท่ากับเป็นการใส่ใจผู้ร่วมงาน ซึ่งหลายๆโรงงานละเลย เมื่อพนักงานรู้สึกดีกับที่ทำงาน งานก็จะดีไปด้วยโดยอัตโนมัติ เปรียบได้กับเป็นการให้สวัสดิการที่ดีกับพนักงานเลยทีเดียว ตามธรรมชาติทุกคนก็ต้องการมีการใช้ชีวิตที่ดีกันทุกคน ไม่ควรมีน้ำมากเกินไปเพราะฮวงจุ้ยมีความหมายถึงน้ำเป็นสำคัญ และในความเป็นจริง ทุกสิ่งอย่างหากมีมาก หรือน้อยเกินไปก็จะขาดสมดุล จะให้ดีควรเช็ดให้แห้งอยู่เสมอสะอาดและมีกลิ่นหอม

8.ฮวงจุ้ยที่ดีในการวางประตูทางเข้าโรงงานหรือโกดัง

       ประตูทางเข้าโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้าซึ่งถือว่าเป็นปากมังกร หากมีการตรวจทิศทางให้ตรงกับเจ้าของ หรือตรวจองศาที่ดีจะดีมาก ทางเข้าต้องสะดวกราบรื่น กว้างขวางไม่มีของวางเกะกะ เมื่อสินค้าสำเร็จแล้วควรเก็บไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีและเหมาะสมสงบนิ่ง พื้นที่ด้านหน้าในตำแหน่งเหม่งตึ๊ง ควรกว้างขวาง หากมีหลังคาให้เป็นหลังคาสูงโปร่ง มีทางรถเข้าและออกง่ายและสะดวก

9.ฮวงจุ้ยที่ดีในการวางผังทางเข้าออกของโรงงานหรือโกดัง

       สินค้าพร้อมส่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใกล้ทางออก ซึ่งในทางปฏิบัติหากเปลี่ยนไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในโซนทิศเหนือซึ่งเป็นทางไหลเข้าและออกของพลังงาน ของเงินและสินค้าสำดร็จรูปแลกเปลี่ยนกันองค์ประกอบอื่นโดยรวม โรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า ก็ยึดหลักตามหลักของฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยที่ใช้กันทั่วไป เช่นไม่มีเสาตั้งด้านหน้าเสาเดียวเด่นๆ เหมือนเป็นธูปหนึ่งอันไม่เป็นมงคล ไม่ควรมี ด้านหน้าโรงงานควรมีน้ำอาจทำเป็นน้ำล้นที่เป็นกลไกธรรมชาติ ไม่ควรใช้ไฟฟ้าเพราะจะเป็นพลังงานที่ขัดแย้งกัน สีที่ใช้อาจคำนึงสีทีเป็นสีที่สื่อถึงธาตุต่างๆเช่นสีเขียวหมายถึงธาตุน้ำ สีแดงหมายถึงธาตุไฟ สีฟ้าหมายถึงธาตุน้ำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปรับฮวงจุ้ยในกรณีที่ก่อสร้างแล้วแก้ไขโดยการไม่ต้องถึงกับทุบหรือเปลี่ยนย้ายตำแหน่งให้สิ้นเปลือง  โดยไม่จำเป็น

 

ภาพประกอบจาก pinterest

       ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว การก่อสร้างที้ได้มาตรฐานและการปรับปรุงซ่อมแซมก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะหากมีรอยแตกร้าวเป็นพลังงานที่แสดงให้เห็นถึงควาทชำรุดทรุดโทรม ไร้ความเจริญ ไร้การพัฒนาอันเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานไม่ปรารถนาแน่นอน ควรปิดปะรอยนั้นให้สวยงามดูใหม่แลดูมีความแข็งแรงมั่นคงเสมอในทางภูมิศาตร์ก็ใช้หลักฮวงจุ้ยของทิศทั้ง 4 ตามหลักการพื้นฐานของฮวงจุ้ย ทิศเสือขาว มังกร หงส์แดง และเต่าดำ ซึ่งเป็นทิศทางตามสิ่งแวดล้อมโดยรอบของอาคาร อีกทั้งยังมีหลักฮวงจุ้ยเกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 น้ำ ไฟ  โลหะ ไม้ และทอง  หรือตรวจจากดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของเพื่อกำหนด องศาของทิศตำแหน่งที่ตั้งให้ละเอียดก็จะดีงามเจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นเป็นการส่งเสริมในการเปิดพลังขุมทรัพย์ให้ตรงกับเจ้าของโรงงานหรือโกดังสินค้านั้นๆด้วยเป็นอย่างดี 

แท็ก :

บทความอื่นๆ

ร้านเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมในพัทยา ไปดูกันเลยครับ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมในพัทยา ไปดูกันเลยครับ

พัทยาเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย และเป็นสถานที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีร้านค้าหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับรวมทั้งมีร้านเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยม มีที่ใหนบ้างบทความนี้มีคำตอบ

แนะนำ 13 ร้านเฟอร์นิเจอร์ถูกและดีในสมุทรสงคราม
แนะนำ 13 ร้านเฟอร์นิเจอร์ถูกและดีในสมุทรสงคราม

ร้านเฟอร์นิเจอร์ของจังหวัดสมุทรสงครามก็เช่นเดียวกัน หากใครได้เดินทางไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมซื้อเฟอร์นิเจอร์ติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำร้านเฟอร์นิเจอร์ ในสำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ประจำอาคารบ้านเรือนก็มีมาให้เลือกสรรกันอย่างหนักหลายครับ

เคล็ดลับเลือกซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ไม้ ให้ได้คุณภาพดี
เคล็ดลับเลือกซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ไม้ ให้ได้คุณภาพดี

ในชีวิตประจำวันผู้อ่านหรือผู้ใช้งานอาจเกี่ยวข้องกับตู้ล็อกเกอร์ไม้ตามสถานที่ต่างๆเช่นฟิตเนสโรงยิมหรืออื่นๆ ซึ่งผู้เขียนได้บอกเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้ซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้

ร้านเฟอร์นิเจอร์ในอำนาจเจริญ
แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์ในอำนาจเจริญ โปรดีๆมีที่ไหนบ้าง

ร้านเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดอำนาจเจริญมีทั้งร้านแบบใหญ่ๆและร้านขนาดเล็กๆที่มีการจัดวางสินค้าแบบสวยงามและน่าสนใจโดยร้านทั้งหมดนี้มีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการและความสวยงามของบ้านและสถานที่ต่างๆได้