เคล็ดลับมารยาทในการทำงาน ให้ก้าวหน้า

อัพเดดล่าสุด 16/05/2022

       ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีหลายองค์ประกอบในการที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่หรืออาชีพที่ทำ อาทิความรู้ความสามารถ มายด์เซ็ท และอื่นๆหลายองค์ประกอบที่จะทำให้การทำงานมีความเจริญก้าวหน้ามีอีกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญคือการมีมารยาทกับเพื่อนร่วมงาน ในบทความนี้จะเป็นมารยาทเบื้องต้นที่ผู้ทำงานควรมีต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรนั้นๆ

 

ภาพประกอบจาก pinteres

        มารยาทเบื้องต้นที่จะกล่าวในบทความนี้ถือว่าเป็นมารยาทพื้นฐานที่คนทำงานต้องรู้และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อจะให้การทำงานมีความราบรื่นไม่ติดขัด บางครั้งองค์ประกอบของมารยาทในที่ทำงาน หรือบนโต๊ะทำงานเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจมองข้ามเพราะพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักร ถ้าขาดหรือชิ้นส่วนนั้นมีปัญหาก็อาจทำให้เครื่องสะดุดได้เฉกเช่นเดียวกับการทำงาน มาดูกันว่ามารยาทเบื้องต้นในที่ทำงานมีอะไรบ้าง

 

ภาพประกอบจาก pinteres

1.เคล็ดลับมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาทำงาน

       การมาถึงที่ทำงานก่อนเข้าทำงานถือว่าสำคัญพนักงานทุกคนควรตระหนักถึงข้อนี้เพราะการมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาจะทำให้คุณมีความพร้อมจะทำงาน การตรงต่อเวลาถือว่าเป็นมารยาทที่ดีและจิตสำนึกทีดีของพนักงาน ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่ทำเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเป็นอย่างมาก

2.เคล็ดลับให้ความสนใจเวลามีประชุมที่ทำงาน

       ในการประชุมหรือหารือมอบหมายหน้าที่ในที่ประชุม พนักงาน ควรให้ความสนใจเวลาที่มีประชุมเพราะนั่นหมายถึงความใส่ใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุมและมีส่วนร่วมที่จะเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กรถือว่าพนักงานมีความใส่ใจต่อการประชุม ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

3.เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในทีมและนอกทีมในการทำงาน

        การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นมารยาทในที่ทำงานอีกข้อที่พนักงานต้องรู้และกระทำต่อทีมที่คุณทำแต่ถ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนนอกทีมของเราด้วยเพราะจะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานคุณด้วย

4.เคล็ดลับการมีมารยาทการใช้โทรศัพย์และการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

         ข้อนี้จะเป็นมารยาทการใช้เครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์ควรใช้เสียงที่ไม่เป็นที่รบกวนต่อเพื่อนร่วมงานและการใช้โทรศัพท์ที่ทำงานคุยธุระส่วนตัวถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีอย่างยิ่ง กรณีมีธุระจำเป็นที่ต้องคุยโทรศัพท์ส่วนตัวควรใช้ในสถานที่ที่จะเอาไว้ให้หรือสถานที่ที่ไม่รบกวนเพื่อนร่วมงานและการใช้คอมพิวเตอร์ควรระวังเรื่องเสียงที่จะไปรบกวนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆได้

5.เคล็ดลับการแต่งกายให้เหมาะสมในที่ทำงาน

        “ไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่ง” สุภาษิตนี้ยังใช้ได้กับมารยาทในที่ทำงานเพราะคนที่แต่งกายสุภาพดูดีทำให้เพื่อนร่วมงานสบายตาถือว่าเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานซึ่งหมายถึงการเคารพต่อสถานที่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน และจะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป

6.เคล็ดลับการมีทัศนคติที่ดีต่อที่ทำงาน

        การมีทัศนคติที่ดีต่อที่ทำงานถือว่าเป็นมารยาทที่ดีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากเพราะการมีทัศนคติที่ดีต่อที่ทำงานและเพื่อนร่วมงาน จะส่งผลให้เกิดการสื่อสารการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและเกิดความสามัคคีในองค์กรส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและมีผลดีต่อประสิทธิภาพของงาน

7.เคล็ดลับการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

         เคล็ดลับข้อนี้ถือว่าเป็นมารยาทพื้นฐานในที่ทำงานที่พนักงานควรจะมีต่อเพื่อนร่วมงาน บางครั้งการมีน้ำใจเพียงเล็กน้อยต่อเพื่อนร่วมงานจะมีผลต่อการทำงานที่ราบรื่นและทำให้งานมีประสิทธิภาพอย่างเช่นการช่วยเหลือการแบ่งปันบางอย่างกับเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นมารยาทที่ดีในที่ทำงาน

8.เคล็ดลับมารยาทบนโต๊ะทำงานในที่ทำงาน 

         บางคนอาจมองข้ามมารยาทในข้อนี้ไปถือว่าบนโต๊ะทำงานของตัวเองจะจัดวางยังไงก็ได้ กินขนมขบเคี้ยวหรือวางของเกะกะเพราะการไม่เป็นระเบียบการจัดวางถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีต่อที่ทำงานจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

ภาพประกอบจาก pinteres

เคล็ดลับมารยาทในที่ทำงานทั้งแปดข้อถือว่าเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานที่คนทำงานต้องตระหนักหรือรับรู้และปฏิบัติตามมารยาทที่ดีที่กล่าว ทั้งหมดจะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานผู้เขียนหวังว่าเกร็ดเล็กน้อยเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ทำงานไม่มากก็น้อยยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความรักและมีความสุขในที่ทำงานมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ขอบคุณครับ

 

ภาพประกอบจาก pinteres

แท็ก :

บทความอื่นๆ

8 วิธีจัดห้องทำงานในบ้าน ด้วยชั้นวางของ
8 วิธีจัดห้องทำงานในบ้าน ด้วยชั้นวางของ

วิธีจัดห้องทำงานในบ้านด้วยชั้นวางของ และการจัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม จึงเป็นการสร้างบรรยากาศทำให้ห้องทำงานโปร่ง โล่ง และไม่คับแคบ

ไอเดีย แต่งบ้าน แต่งร้านอาหาร ด้วยชั้นไม้
ไอเดีย แต่งบ้าน แต่งร้านอาหารด้วย ชั้นไม้

ตกแต่งบ้านตกแต่งร้านค้าด้วยตัวเองการตกแต่งด้วยชั้นวางของนอกจากได้รูปแบบการตกแต่งที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์แล้วชั้นวางของแบบติดผนังหรือชั้นวางของแบบเข้ามุม

ร้านเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดกาญจนบุรี
13 ร้านเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยมประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ร้านเฟอร์นิเจอร์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นำไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ สำหรับการค้นหาร้านเฟอร์นิเจอร์กันครับ หลายคนก็อาจจะเจอปัญหาที่ว่าอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนดี ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าหากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับร้านเฟอร์นิเจอร์ใกล้ฉันซึ่งเป็นข้อมูล

ไอเดียแต่งบ้าน แต่งห้องทำงานด้วยชั้นวางของเก๋ ๆ
ไอเดียแต่งบ้าน แต่งห้องทำงานด้วยชั้นวางของเก๋ ๆ

การเลือกตกแต่งห้องทำงานตกแต่งบ้านด้วยชั้นวางของนอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วชั้นวางของยังเป็นได้ทั้งของใช้ ของตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์