สิ่งควรรู้ก่อนตกแต่งภายใน และการเลือกอุปกรณ์สำนักงาน

อัพเดดล่าสุด 07/07/2022

            การตกแต่งสำนักงานหรือห้องทำงานภายในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่งานออกแบบตกแต่งภายในมีความสำคัญมาก เพราะไม่ใช่เรื่องของความหรูหรา สวยงาม เท่านั้นแต่ยังเน้นประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์สำนักงาน การเลือกโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานกลุ่มหรือการจัดตกแต่งภายในให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

ภาพประกอบจาก pinterest

งานตกแต่งภายใน คืออะไร

         งานออกแบบตกแต่งภายในคือการออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานหรือห้องทำงาน รวมไปถึงการเลือกโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานกลุ่ม โต๊ะประชุม ตู้เก็บเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานรูปแบบอื่น ๆให้สอดคล้องเหมาะสมกับสไตล์การตกแต่ง เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ และมีความประหยัดตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

การออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน สำคัญหรือไม่

        งานออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่นิยมเรียกกันว่า ออกแบบอินทีเรียร์ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งได้แก่มัณฑนากรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายในโดยตรง ในการออกแบบจะเริ่มตั้งแต่ทำการออกแบบและวางผังสำหรับการจัดวาง โต๊ะทำงานจัดวางโต๊ะประชุม วางอุปกรณ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสารและเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งภายในห้องทำงาน กรณีเป็นการออกแบบตกแต่งร้านก็จะต้องวางผังการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการใช้งานการเลือกใช้สี และการจัดตำแหน่งโต๊ะทำงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม โดดเด่นและสะดวกต่อการหยิบใช้

        แม้งานออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานหรือห้องทำงานจะมีหลากหลายรูปแบบสามารถตกแต่งจัดวางโต๊ะทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่การออกแบบตกแต่งจากนักออกแบบตกแต่งภายในซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งโดยตรงทำให้จัดตกแต่งได้เหมาะสม การเลือกอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ จะมีความละเอียดอ่อนสามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตกแต่ง ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถสร้างการจดจำหรือสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี

 

ภาพประกอบจาก pinterest

การเตรียมตัวก่อนว่าจ้างบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน

        1. เตรียมข้อมูลขององค์กร เช่น ขนาดพื้นที่ รูปแบบการตกแต่งที่ต้องการ จำนวนบุคลากร และรูปแบบธุรกิจหรือประเภทของงาน เพื่อให้นักออกแบบได้ศึกษาข้อมูลหรือให้คำแนะนำต่าง ๆทั้งการเลือกอุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เลือกใช้โต๊ะทำงานกลุ่ม และอื่น ๆตลอดจนคำนวณงบประมาณรายจ่ายและค่าตกแต่ง

       2. ศึกษาข้อมูลบริษัทรับออกแบบ เมื่อเลือกบริษัทที่น่าสนใจแล้วควรศึกษาผลงานและเลือกบริษัทรับออกแบบที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไม่เคยมีประวัติทิ้งงานและควรเป็นบริษัทที่มีผลงานหรือมีรีวิวผลงานของลูกค้า

      3. นัดพบบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในที่น่าสนใจ เพื่อนำเสนอข้อมูลและขอคำปรึกษา รวมไปถึงมีโอกาสได้พิจารณาผลงานและแหล่งที่ตั้งของบริษัท เพื่อสร้าวความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ

      4. เมื่อตัดสินใจมอบหมายให้บริษัทรับออกแบบ เป็นผู้ตกแต่งภายในรวมทั้งเลือกอุปกรณ์สำนักงานตามความเหมาะสม ก่อนตัดสินใจว่าจ้างควรศึกษาข้อมูลจากหลาย ๆบริษัทเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท เพื่อประโยชน์ขององค์กร

      5. ศึกษาเงื่อนไขในการรับงานของบริษัท ควรมีการรับงานที่เป็นระบบ เช่น กำหนดค่าออกแบบด้วยราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน เงื่อนไขการวางมัดจำ การแก้งาน และการส่งมอบงาน

      6. จัดเตรียมงบประมาณในการออกแบบตกแต่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานรวมทั้งของตกแต่งต่าง ๆ

 

ภาพประกอบจาก pinterest

อุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญและจำเป็น

        อุปกรณ์สำนักงานที่ทุกองค์กรจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเล็ก ๆ ห้องทำงานภายในบ้านออฟฟิศขนาดใหญ่ หรือมุมทำงานภายในร้านค้าและสถานประกอบการต่าง ๆจะต้องมีแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

        1. เครื่องใช้สำนักงาน ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม โต๊ะทำงานกลุ่ม โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ ชุดรับรองแขกหรือเคาน์เตอร์กรณีเป็นธุรกิจให้บริการต่าง ๆ

        2. เครื่องใช้สำนักงาน ประเภทจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร ลิ้นชักเก็บของชั้นวางของ ตู้ล็อคเกอร์ และอื่น ๆ

        3. เครื่องใช้สำนักงาน ประเภทอุปกรณ์ไอที ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แล็ปท็อป ระบบโทรศัพท์ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระบบประชุมทางโทรศัพท์ ปลั๊กพ่วง และอื่น ๆ

        4. เครื่องใช้สำนักงาน ประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย ตรายาง หมึกเครื่องพิมพ์ ลวดเสียบกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร แม็กเย็บกระดาษ กรรไกร ไม้บรรทัดกระดานไวท์บอร์ด บอร์ดไม้ แปรงลบไวท์บอร์ด

        5. เครื่องใช้สำนักงาน ประเภทของใช้สิ้นเปลือง ได้แก่ ปากกา ดินสอ กระดาษ เอ 4 สมุดจดโน๊ตปากกามาร์คเกอร์ ปากกาไฮไลท์ กาว เทปกาว ป้ายห้อยบัตร และ สายคล้องคอ ซองจดหมาย ซองเอกสารและอื่น ๆ

        6. เครื่องใช้สำนักงาน ประเภทดูแลทำความสะอาด ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ ผ้าเช็ดโต๊ะ ถังขยะ ถุงขยะ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำยาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

          สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองและต้องการมีสำนักงานหรือออฟฟิศ เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของตนเอง งานตกแต่งภายในและการเลือกอุปกรณ์สำนักงาน เลือกโต๊ะทำงาน คือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เพราะการเลือกใช่อุปกรณ์สำนักงานและการตกแต่งภายในภายนอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยงามและความสะดวกต่อการใช้งานเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการจากภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

 

ภาพประกอบจาก pinterest

แท็ก :

บทความอื่นๆ

ไอเดีย ตกแต่งบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้สำนักงาน
ไอเดีย ตกแต่งบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้สำนักงาน

ไอเดียการตกแต่งห้องทำงานหรือสำนักงาน ที่ต้องการบรรยากาศและความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติหลาย ๆ คนอาจให้ความสำคัญกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน

5 เคล็ดลับเลือกซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ให้ทันสมัย
5 เคล็ดลับเลือกซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ให้ทันสมัย

ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์สำนักงานยังมีหลากหลายรูปแบบ โต๊ะทำงานเหล็ก หรือโต๊ะทำงานขาเหล็กเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำนักงานที่นอกจากมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
5 วิธีเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สร้างบรรยากาศ

การเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับการตกแต่งห้องทำงานให้ได้บรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ทำได้ไม่ยากและการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์สำนักงาน

ชั้นวางของ และประโยชน์ของการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางของ
ประโยชน์ของการจัดเรียงสินค้าบน ชั้นวางของ

การเลือกประเภทชั้นวางสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงการจัดวางสินค้าบนชั้นวางของหรือชั้นโชว์สินค้า ให้ดูสวยเด่นเป็นระเบียบ ก็สามารถสร้างความสนใจ