โต๊ะประชุม เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์

อัพเดดล่าสุด 09/04/2022

             การประชุมถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือหรือวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าทุกหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จะมีห้องประชุมหรือมี โต๊ะประชุม สวย ๆตั้งไว้ภายในสำนักงาน หรือแม้แต่ธุรกิจบริการหลายแห่งก็ยังมีโต๊ะประชุมไม้หรือโต๊ะเมลามีนหลาย ๆที่นั่งวางไว้บริการลูกค้า

 

ภาพประกอบจาก pinterest

โต๊ะประชุม เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์

              ปัจจุบันการออกแบบตกแต่งสำนักงานหรือออฟฟิศต่าง ๆปรับเปลี่ยนไปตามยุคและตามความทันสมัยของเทคโนโลยี เน้นที่ความสะดวกสบายในการทำงานเป็นหลักสำนักงานอาจมีพื้นที่ไม่มากเพียงเลือกของตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงานที่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เช่น ใช้โต๊ะประชุมสวย ๆ เป็นที่ทำงานหรือโต๊ะทำงาน และยังใช้โต๊ะประชุมเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับรับรองได้ด้วยสำหรับการเลือกโต๊ะประชุมไม้หรือโต๊ะประชุมสวย ๆ ควรเลือกอย่างไรให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

              1. ก่อนเลือกซื้อโต๊ะประชุม ควรรู้ขนาดของห้องที่จะวางโต๊ะประชุม ว่ามีความกว้าง ยาว เท่าไหร่ลักษณะพื้นที่ภายในห้องมีเสาที่เป็นปัญหาต่อการจัดวางหรือไม่และจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใดหรือมีกี่คน ในการคำนวณคนหนึ่งคนจะใช้พื้นที่ประมาณ 80-110 cm จะทำให้มีช่องไฟที่พอเหมาะทำให้การตจัดวางเก้ากี้ไม่แน่นมากเกินไป

              2. พิจารณาพื้นที่ภายในสำนักงานหรือห้องประชุม กรณีภายในห้องมีพื้นที่มาก โต๊ะประชุม กว้าง240 cm จะสามารถนั่งได้ฝั่งละ 3 คน โต๊ะประชุมสวย ๆ หนึ่งตัวนั่งได้ 6 คน หากผู้เข้าประชุมไม่เกิน 10 คนก็ใช้โต๊ะประชุมขนาด 240 cm จำนวน 2 ตัวต่อกัน หรือเลือกเป็นโต๊ะประชุมไม้ตัวยาว เพียง 1 ตัวหากมีผู้เข้าประชุมมากกว่านี้ก็สามารถคำนวณจำนวนโต๊ะประชุมหรือที่นั่งได้ตามนี้

 

ภาพประกอบจาก pinterest

              3. เลือกจากรูปทรง โดยทั่วไปโต๊ะประชุมจะมีดีไซน์ที่หลากหลาย เช่น โต๊ะประชุมทรงเหลี่ยมทรงรี ทรงเหลี่ยมลบมุม ทรงเรือใบ นอกจากเลือกได้ตามรูปแบบที่ต้องการแล้วลักษณะรูปทรงโต๊ะยังมีข้อดีข้อด้อยและเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันโต๊ะประชุมทรงรีจะประหยัดพื้นที่ ในการนั่งได้มากกว่าทรงเหลี่ยม

              4. เลือกจากความั่นคงแข็งแรง และความสวยงาม เช่น ทรงของขาโต๊ะประชุม มีหลายแบบ ตั้งแต่โต๊ะประชุม ขาไม้ ขาเหล็กกล่อง ขาเหล็กปั๊มเงา ขาเหล็กตัววี ขาเหล็กดีไซน์สามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบ เพราะนอกจากใช้เป็นโต๊ะประชุมได้แล้วยังสามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ๆได้จากการเลือกวัสดุขาโต๊ะประชุมที่เหมาะสม

              5. โต๊ะประชุมสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาจำหน่ายทุกรูปแบบ ส่วนใหญ่สามารถทำ 1 แผ่นได้กว้างสุด240 cm ถ้าใช้ขนาดเกินกว่านี้ต้องทำเป็นตัวต่อ ซึ่งโต๊ะมีรอยต่อบนหน้าโต๊ะและมีขากลางเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งที่มีการต่อโต๊ะประชุมเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าประชุม

 

ภาพประกอบจาก pinterest

วิธีจัดโต๊ะประชุมให้น่าสนใจ

                การจัดโต๊ะประชุมนอกจากการเลือกโต๊ะประชุมสวย ๆ และจัดรูปแบบตามความเหมาะสมของงานแล้ว ลักษณะการจัดโต๊ะประชุมให้มีความน่าสนใจยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย สำหรับรูปแบบในการจัดโต๊ะประชุมที่น่าสนใจ มี 8 รูปแบบ ดังนี้

               1. การจัดโต๊ะประชุมแบบตัว U เป็นการโต๊ะประชมที่เหมาะสำหรับการประชุมอภิปรายที่ผู้บรรยายต้องการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าประชุมเพราะการจัดแบบนี้จะทำให้ผู้บรรยายนั้นสามารถเดินถือไมค์ไปมาระหว่างการบรรยายได้และข้อดีก็คือง่ายต่อการที่ผู้บรรยายสามารถนำเสนอภาพที่ด้านหน้าของโต๊ะประชุมได้อีกด้วย

               2. การจัดโต๊ะประชุมแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ การจัดรูปแบบนี้ก็เพื่อให้มีการสนทนาที่สามารถโต้ตอบกันระหว่างการประชุมได้ เหมาะกับการประชุมขนาดใหญ่และมักจัดในลักษณะเป็นโต๊ะกลมโดยการนำโต๊ะประชุมสวย ๆ มาเรียงต่อกันใน 1 โต๊ะสามารถนั่งได้ 6 -10 ที่นั่ง

               3. การจัดโต๊ะประชุมแบบคาบาเรต์ การจัดรูปแบบนี้จะเหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็กโดยจัดวางเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของโต๊ะกลม

               4. การจัดโต๊ะประชุมแบบห้องเรียน การจัดในรูปแบบนี้เน้นผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เหมาะสำหรับการประชุมที่มีการจดบันทึก

               5. การจัดโต๊ะประชุมคณะกรรมการ เหมาะสำหรับการประชุมที่มีคนน้อยกว่า 20 คน รูปแบบการจัดอาจนำโต๊ะประชุมไม้ขนาดนั่งได้ 6 คนมาเรียงต่อกัน 2 ตัว

               6. การจัดโต๊ะประชุมแบบแบบตัว V การจัดรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมมองเห็นด้านหน้าได้อย่างชัดเจน

               7. การจัดโต๊ะประชุมโรงละครหรือโรงหนัง การจัดลักษณะนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช้โต๊ะประชุม แต่จะมีเพียงเก้าอี้นั่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เหมาะกับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

               8. การจัดโต๊ะประชุมแบบเก้าอี้วงกลม การจัดประชุมในลักษณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีโต๊ะประชุมสวย ๆ หรือโต๊ะประชุมไม้วางไว้สำหรับผู้เข้าประชุมและไม่มีผู้นำประชุม เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน

                 ทราบวิธีเลือกโต๊ะประชุมสวย ๆ และรูปแบบการจัดโต๊ะประชุมแล้วนะครับคงทำให้ได้คำตอบแล้วว่าควรเลือกโต๊ะประชุมอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์

 

ภาพประกอบจาก pinterest

แท็ก :

บทความอื่นๆ

วิธีเลือกโต๊ะประชุม สวย ประหยัดงบ ตอบโจทย์การใช้งาน
วิธีเลือกโต๊ะประชุม สวย ประหยัด ตอบโจทย์การใช้งาน

โต๊ะประชุม ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญเท่านั้นแต่การเลือกโต๊ะประชุมไม้หรือโต๊ะประชุมสวย ๆ ดีไซน์ทันสมัยยังเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่ง

6 เคล็ดลับ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูใหม่อยู่เสมอ
6 เคล็ดลับ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูใหม่อยู่เสมอ

การดูแลรักษาความสะอาดให้แลดูใหม่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์มือสอง ของมือสอง หรือของตกแต่งใหม่ ๆ นอกจากช่วยยืดอายุการใช้งานยังทำให้บรรยากาศภายในสะอาด และดูเป็นระเบียบ

แนะนำ 10 ร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกในจังหวัดจันทบุรี
แนะนำ 10 ร้านเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกในจังหวัดจันทบุรี

แนะนำร้านเฟอร์นิเจอร์ประจำอำเภอต่างๆในจังหวัดจันทบุรีกันซึ่งร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ผู้เขียนได้นำมาเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนี้ล้วนแล้วแต่เป็นร้านที่จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ประจำสำนักงาน มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ประจำสำนักงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทุกประเภท

ไอเดีย แต่งร้าน แต่งบ้าน ด้วย ชั้นวางของมือสอง
ไอเดีย แต่งร้าน แต่งบ้าน ด้วย ชั้นวางของมือสอง

ไอเดียสำหรับคนที่ชื่นชอบของตกแต่งมือสอง ชั้นวางของมือสองหรือประเภทชั้นวางของเหล็กฉาก เพื่อใช้ในห้องเก็บของหรือร้านค้าต่าง ๆสามารถทำได้ไม่ยาก