10 องค์ประกอบทำให้ห้องทำงาน ไม่น่าเบื่อ

อัพเดดล่าสุด 30/05/2022

             การจัดห้องทำงาน และออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานหรือออฟฟิศการสร้างบรรยากาศของห้องทำงาน การจัดวางตำแหน่ง โต๊ะทำงาน การเลือกเก้าอี้สำนักงานรวมไปถึงรูปแบบและสไตล์การตกแต่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์หรือตกแต่งให้มีบรรยากาศตามที่เราต้องการได้ เพียงปรับปรุงให้มีลักษณะครบตามองค์ประกอบทั้ง 10 ก็ช่วยให้ห้องทำงานมีบรรยากาศที่ไม่น่าเบื่อและน่านั่งทำงานได้ตลอดทั้งวัน

 

ภาพประกอบจาก pinteres

10 องค์ประกอบทำให้ห้องทำงาน ไม่น่าเบื่อ นั่งทำงานได้ทั้งวัน

        1. ห้องทำงานต้องมีความสะดวก

คือสะดวกสำหรับการทำงานหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานในหน้าที่ โดยทั่วไปความสะดวกเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ การเลือกโต๊ะทำงานมีอุปกรณ์ของใช้สำนักงานที่เหมาะสมกับงาน เลือกเฟอร์นิเจอร์ของใช้สำนักงานที่ง่ายต่อการดูแลการตกแต่งมีการแบ่งพื้นที่และจัดตำแหน่งโต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร หรือชั้นว่างอุปกรณ์ของใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงาน

       2. ห้องทำงานหรือสำนักงาน เมื่อนั่งทำงานต้องรู้สึกสบาย

คือการตกแต่ง ต้องทำให้เกิดความสบายกาย สบายตา และสบายใจได้ในเวลาเดียงกัน ซึ่งความสบายจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่าง ๆเหล่านี้มีประตูหน้าต่างที่ได้สัดส่วนอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการรับลมและถ่ายเทอากาศ มีความสงบเงียบห้องทำงานควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะกับทิศทางของแดดและลม

       3. ห้องทำงานหรือสำนักงานต้องมีความปลอดภัย

ความปลอดภัยของที่ทำงานเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีอุปกรณ์ตัดไฟกันไฟช็อต ไฟไหม้ เลือกอุปกรณ์ของใช้ที่เหมาะสมกับประเภทของงานมอบหมายงานให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยง เช่น งานในที่สูงงานที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ

       4. ห้องทำงานหรือสำนักงานต้องถูกสุขลักษณะ

สุขลักษณะที่ดี ได้แก่ ห้องทำงานควรมีการระบายและถ่ายเทอากาศได้ดี มีความสะอาดทั้งภายในห้องทำงานและบริเวณรอบ ๆ สำนักงานหรือห้องทำงานมีระบบระบายน้ำเสีย การถ่ายเทน้ำเสียหรือน้ำเหลือใช้สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีที่รองรับขยะมูลฝอย

       5. ห้องทำงานหรือสำนักงานต้องมีความเป็นสัดส่วน

 เช่น การจัดแบ่งแผนกการทำงาน แบ่งกั้นห้องผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน มีห้องประชุมห้องที่มีความเป็นส่วนตัวจะช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานได้มาก ทั้งนี้ห้องทำงานที่น่านั่งทำงานยังจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ให้ทุกคนสามารถหาความสุขสงบเป็นส่วนตัวได้เพื่อทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน เช่น มุมพักผ่อน มุมกาแฟ

 

ภาพประกอบจาก pinteres

       6. ห้องทำงานหรือสำนักงาน ต้องส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

โดยจัดตกแต่งหรือแบ่งพื้นที่ที่ใช้สอยภายให้เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อทำให้สมาชิกผู้ใช้งานหรือพนักงานทุกคนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เช่นการทำงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน ใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน อาจเลือกโต๊ะทำงาน แบบกลุ่มซึ่งสามารถนั่งทำงานร่วมกันได้หลาย หากต้องการความเป็นส่วนตัวหรือแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนสามารถแบ่งกั้นโต๊ะทำงานได้ด้วยฉากกั้นที่ผลิตขึ้นมาให้เหมาะกับการแบ่งกั้นโต๊ะทำงาน

      7. ห้องทำงานหรือสำนักงาน ต้องออกแบบตกแต่งให้สวยงาม

หรือโดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพราะสไตล์การตกแต่งห้องทำงานสามารถบ่งบอกอุปนิสัยและรสนิยมของเจ้าของห้องทำงานได้และสิ่งที่ควรคำนึงไปพร้อม ๆกันก็คือประโยชน์ในการใช้สอย

      8. ห้องทำงานหรือสำนักงาน ต้องมีการตกแต่งบริเวณสำนักงานหรือออฟฟิศ

บริเวณรอบ ๆสำนักงานจัดเป็นสถานที่มีความสำคัญ เพราะเป็นจุดแรกที่ผู้เดินผ่านหรือแขกได้เห็นก่อนสิ่งอื่น การจัดสวนหรือจัดปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานสามารถลดความกระด้างของตัวอาคารลงได้

      9. ห้องทำงานหรือสำนักงานควรมีมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

การตกแต่งภายในห้องทำงานหรือสำนักงานให้มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินอกจากช่วยเพิ่มสีสันการตกแต่งแล้วยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากภาวะเครียดที่เกิดจากการทำงานได้การตกแต่งทำได้หลายรูปแบบ เช่น ปลูกไม้ประดับที่เป็นไม้ในร่ม หรือไม้มงคล ติดรูปภาพวิว ภาพสัตว์หรือตกแต่งโต๊ะทำงาน ด้วยไม้กระถางเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับห้องทำงาน

     10. ห้องทำงานหรือสำนักงานต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานครบครัน

องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ห้องทำงานหรือสำนักงานมีลักษณะของสถานที่ทำงานที่ไม่น่าเบื่อ น่านั่งทำงานก็คือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานครบครัน เช่น มีโต๊ะทำงาน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น โต๊ะทำงานโมเดิร์น โต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีล้อ โต๊ะประชุมสวย ๆ และอุปกรณ์การทำงานที่มีความทันสมัย หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

ภาพประกอบจาก pinteres

            สำหรับองค์ประกอบในการตกแต่งห้องทำงาน ตกแต่งสำนักงานหรือออฟฟิศรวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และการจัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดวางโต๊ะทำงาน นอกจากเป็นการออกแบบตกแต่ง เพื่อจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ได้เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน ยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่านั่งทำงาน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอีกทั้งการจัดวางอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมยังส่งผลดีต่อสุขภาพของคนทำงานอีกด้วย

 

ภาพประกอบจาก pinteres

แท็ก :

บทความอื่นๆ

ตู้ล็อคเกอร์ ตู้ล็อคเกอร์ฝากของ และล็อคเกอร์รูปแบบต่าง ๆ โรงงานผลิตจะคัดเลือกวัสดุคุณภาพดี
ตู้ล็อคเกอร์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจบริการ

ตู้ล็อคเกอร์ สำคัญต่อธุรกิจบริการ เนื่องจากสามารถใช้สำหรับเก็บสิ่งของสัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า หมวกกันน็อก และของใช้ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบ

แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์ อุดรธานี ราคาถูกจัดส่งฟรี
แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์ อุดรธานี ราคาถูกจัดส่งฟรี

ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันราคาถูกและมีโปรโมชั่นมากมายแต่จะมีร้านไหนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับเราได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์สุโขทัย
แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์สุโขทัย โปรโมชั่นดีๆมีทีไหนบ้าง?

บทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยโดยเน้นที่การแนะนำร้านที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสินค้าที่ดี ทุกร้านนั้นมีการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย รวมถึงการใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้คุณภาพสินค้าที่ได้รับเป็นที่พอใจสำหรับลูกค้า

แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์ปทุมธานี ของดีราคาถูกมากๆๆ
แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์ปทุมธานี ของดีราคาถูกมากๆๆ

ร้านเฟอร์นิเจอร์ประจำจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากปทุมธานีเป็นจังหวัดใหญ่มีหลายเขตหลายอำเภอถ้าจะกล่าวถึงจังหวัดปทุมธานีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะ เจริญรุ่งเรือง จึงทำให้มีร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีมาก