นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie policy)

นโยบายคุกกี้

 

เว็บไซต์นี้จัดทำและให้บริการโดย บริษัท ไทยร็อค เฟอร์เท็ค จำกัด (“Rocky” “Rocky Furniture” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยี ในการรวบรวม, ใช้, ประมวลผล, รวมไปถึงมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ เมื่อคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Rocky ผ่าน https://www.rockyfurniture.com รวมถึงช่องทางอื่นๆ อาทิ mobile website หรือ ในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน โดยจะเรียกรวมว่า (“เว็บไซต์”) Rocky ได้จัดทำนโยบายคุกกี้ (“นโยบาย”) ฉบับนี้ เพื่อทำการแจ้งให้คุณทราบว่า Rocky ได้มีการประมวลผลคุกกี้อย่างไรบ้าง

 

คุกกี้คืออะไร

 

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

 

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้ Rocky รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 

 • -อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์
 • -ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • -วันที่และเวลาที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์
 • -ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของRocky และ หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำคุณออกจากเว็บไซต์ของ Rocky รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมและระยะเวลาที่คุณใช้ในการเยี่ยมชม

 

วัตถุประสงค์และประเภทการใช้งานคุกกี้ของ Rocky

 

Rocky ใช้ คุกกี้ เพื่อสนับสนุนการใช้งานของคุณ ซึ่งถือเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา Rocky ได้ปรับปรุงและพัฒนาคุกกี้เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น โดยคุกกี้แต่ละประเภทถูกจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 •  

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ Analytical/Performance Cookies: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
 •  

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ Functionality Cookies: คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวคุณ เมื่อคุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของคุณ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่คุณเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 •  

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย Targeting Cookies: คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บที่คุณได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่คุณเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 •  

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา Advertising Cookies: คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของคุณในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่คุณสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้

 

Rocky จะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

 

การตั้งค่าคุกกี้

 

คุณสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของคุณ ซึ่งคุณอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากคุณตั้งค่าเบราวเซอร์ของคุณด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) คุณอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

 1. การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
 2. การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
 3. การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 4. การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft Edge
 5. การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox
 6. การตั้งค่าคุกกี้ใน Opera
 7. การตั้งค่าคุกกี้ใน Brave

 

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ คุณจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของคุณเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่คุณใช้งาน

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของคุณเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น