Tag สินค้า : ฮวงจุ้ยประตูบ้าน เปิดเข้าหรือเปิดออก


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 บทความ
รอบรู้ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน เปิดรับความรำ่รวย
รอบรู้ ฮวงจุ้ยประตูบ้าน เปิดรับความรำ่รวยเต็มๆๆ

ตามหลักฮวงจุ้ยประตูบ้านเปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน เปรียบเสมือนแขนที่ไว้คอยอ้ารับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาภายในบ้านเป็นทางผ่านของทั้งคนและพลังงานชี่ รวมถึงโชคลาภและโอกาสดีดีในชีวิต หรือพลังลมที่พัดพาพลังงานดีๆเข้ามาภายใน