13 ไอเดีย งานฟรีแลนซ์ ยอดนิยมที่ใครก็ทำได้

อัพเดดล่าสุด 01/11/2022

        ในยุคปัจจุบันนี้ มีคนหันมาประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ กันมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆเลิกจ้างพนักงานด้วยสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี จึงทำให้งานประเภท workfrom home นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งจะพูดว่า งานฟรีแลนซ์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนส่วนใหญ่จะทำกันเพราะเป็นอาชีพอิสระที่เราสามารถจัดสรรเวลาการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานและเวลาในการยุติการทำงาน ซึ่งคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์สามารถจัดสรรเวลาตรงนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะงานฟรีแลนซ์ส่วนมากจะเป็นงานประเภท workfrom home หรือเป็นงานประเภททำที่บ้านได้ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้อาชีพฟรีแลนซ์กลายเป็นอาชีพยอดนิยมสำหรับใครหลายๆคนและอาชีพนี้ยังเป็นอาชีพที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันอีกด้วยด้วยระบบออนไลน์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้นจึงทำให้อาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ก็คือ ฟรีแลนซ์ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองซึ่งการที่เราจะทำงานฟรีแลนซ์ได้เราก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันซึ่งผู้เขียนจะอธิบายองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้เรากลายเป็นฟรีแลนซ์ได้ดังนี้

 

ภาพประกอบจาก pinteres

องค์ประกอบในการเป็นฟรีแลนซ์

● ความถนัดของตนเอง

          อันดับแรกในการประกอบอาชีพ Freelanceให้ประสบความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งเทคนิคก่อนเริ่มประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ก็คือการที่เราจะต้องหาความถนัดของตนเองด้วยการคิดและวิเคราะห์ว่าเรานั้นมีความถนัดทางด้านใดและเราจะได้นำสิ่งนั้นมาตอบโจทย์ให้กับผู้คนและนำมาโปรโมทเพื่อเป็นการสร้างตัวตนว่าเรานั้นเป็นฟรีแลนซ์ ซึ่งความถนัดของคนเรานั้นมีไม่เหมือนกันบางคนก็มีความถนัดทางด้านวาดรูปบางคนก็มีความถนัดทางด้านการเป็นนักเขียนหรือบางคนก็มีความถนัดทางด้านการพิสูจน์อักษรและแปลภาษาซึ่งความถนัดเหล่านี้จะสามารถนำมาตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้คนทั่วไปได้เป็นอย่างดีและความถนัดเหล่านี้ยังสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ได้อีกด้วยและในทุกวันนี้บริษัทต่างๆได้เลิกจ้างพนักงานประจำและหันมาใช้บริการฟรีแลนซ์มากขึ้นจึงทำให้บทบาทของฟรีแลนซ์มีความนิยมและเป็นกระแสเสมอมาโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงจึงทำให้คนที่ต้องกักตัวอยู่บ้านจำเป็นจะต้องหารายได้เสริมเพิ่มจากงานประจำและหนึ่งในอาชีพนั้นก็คือ ฟรีแลนซ์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ใครก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนขอแค่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อประกอบอาชีพเช่น iPad โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำมาตอบโจทย์ความเป็นฟรีแลนซ์ของเราได้และยังสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานที่เราถนัดได้อีกด้วย

● วิเคราะห์ความต้องการในท้องตลาด

          การวิเคราะห์ความต้องการทางท้องตลาด ก็จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้บริการฟรีแลนซ์ทางด้านใดมากที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางท้องตลาดนั้นเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราถนัดนั้นตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่และมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ลูกค้าจะมาใช้บริการงานที่เรา มีความสามารถและถนัดการวิเคราะห์ข้อมูลในท้องตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้ฟรีแลนซ์ประสบความสำเร็จในงานที่ตนเองรับผิดชอบและมีความ สำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในท้องตลาดนั้นเราก็แค่ไปค้นหาในกลุ่มหรือค้นหาใน Google ว่าในปีนี้กระแสของอาชีพใดมาแรงที่สุด เช่นเราต้องการจะประกอบอาชีพ Freelance ทางด้านเขียนบทความเพราะเรามีความสามารถทางด้านนี้ เราก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลในท้องตลาดด้วยการค้นหาใน Google หรือกลุ่ม Facebook ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการบทความสายใด เช่น สายขาว สายเท่าสาย 18 + เป็นต้นซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้จะทำให้เราสามารถนำสิ่งที่เราถนัดมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น และตรงเป้าหมายมากขึ้นอีกด้วย

● พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

         การเป็นฟรีแลนซ์นั้นผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ต้องมีแนวคิดใหม่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและพร้อมที่จะรับคำวิจารณ์จากผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า ซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้เราสามารถขยายอาชีพได้ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นในบางครั้ง สิ่งที่เราถนัดอาจจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าในส่วนน้อยเราจึงเรียนรู้จากสิ่งที่เราถนัดเพื่อต่อยอดให้เกิดแนวคิดใหม่ๆและนำความสามารถที่เรามีไปปฏิบัติและทำให้เกิดไอเดียในการคิดที่จะประกอบอาชีพ เช่น เราถนัดทางด้านเขียนบทความสายเทา แต่ตลาดไม่ได้ต้องการบทความสายนี้สักเท่าไหร่เราจึงนำสิ่งที่เราถนัดไปเปลี่ยนเป็นบทความสายขาวที่มีความต้องการทางท้องตลาดอย่างแพร่โดยการหันไปเรียนรู้เรื่องการเขียนบทความสายขาวและเรานำเทคนิคในการเขียนที่เราเคยใช้หรือเรามีไปใช้ในการเขียนบทความนั้นๆเพื่อนำบทความเหล่านั้นมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านั่นเอง

● มีความคิดสร้างสรรค์

         การมีความคิดสร้างสรรค์จะทำให้อาชีพ Freelance ของเราประสบความสำเร็จเพราะผู้ที่จะทำงานนี้จะต้องมีความคิดในหัวเป็นจำนวนมากว่าจะเอาไอเดียอะไรมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าความคิดสร้างสรรค์จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ฟรีแลนซ์จะต้องมีโดยเฉพาะนักเขียนและนักวาดภาพ เพราะการเป็นนักเขียนและนักวาดภาพจะอยู่คู่กันจึงต้องมีไอเดียใหม่ๆในการคิดและหาวิธีทำให้งานของเราตอบโจทย์สำหรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเภทใดก็ตาม บางครั้งนักเขียนอาจจะวาดภาพประกอบในบทความเพื่อนำไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและข้อดีของการวาดภาพไปประกอบบทความก็คือ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปหารูปจากที่ไหนและลูกค้าสามารถนำบทความไปใช้ได้ทันทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่ฟรีแลนซ์ทั้งหลายสามารถนำมาตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

● มีทัศนคติที่ดี

         การประกอบอาชีพ freelance ผู้ที่จะทำอาชีพนี้ต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของตนเองด้วยซึ่งทัศนคติที่ดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จ เราต้องมองอาชีพฟรีแลนซ์ให้มีส่วนดีอยู่เสมอเพราะการที่เรามองอาชีพฟรีแลนซ์ให้มีส่วนดี จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นและทำให้เรามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนี้ ทัศนคติข้อต่อมาก็คือ เราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าเราต้องฟังเหตุผลว่าลูกค้าวิจารณ์เราหรือไม่ชอบงานของเราเพราะเหตุใดเพราะงานฟรีแลนซ์ก็เหมือนงานบริการ หรือจะเรียกว่าเป็นงานบริการอีก 1 ประเภทเลยก็ว่าได้เพราะอาชีพนี้จะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาจึงทำให้เราควรจะมีทัศนคติและความคิดที่ดีต่อกันประกอบอาชีพนี้นั่นเองและนี่ก็คือคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของการเป็นฟรีแลนซ์ที่ดี
ซึ่งถ้าเรามีองค์ประกอบทั้งหลายที่ผู้เขียนได้กล่าวมาก็จะทำให้การประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเลยทีเดียวซึ่งฟรีแลนซ์บางคนอาจจะต่อยอดอาชีพเหล่านี้จนมีรายได้หลักแสนต่อเดือนก็ว่าได้และการเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักบาทเดียวขอแค่มีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆก็สามารถลงมือทำอาชีพนี้ได้ทันที

 

ภาพประกอบจาก pinteres

คุณสมบัติในการประกอบอาชีพ freelance

        การประกอบอาชีพ freelance นอกจากเราจะต้องมีองค์ประกอบที่ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเราก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีในการประกอบอาชีพนี้ด้วยพระองค์ประกอบอย่างเดียวก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพ Freelance ได้ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะทำงานฟรีแลนซ์มีดังนี้

● ประสบการณ์

         ผู้เขียนเชื่อว่าทุกๆคนต้องมีประสบการณ์ในชีวิต ที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดสักเรื่องหนึ่ง บางคนอาจจะมีประสบการณ์ตรงหรือบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้สามารถนำมาประกอบอาชีพ Freelance ได้บางคนอาจจะมีประสบการณ์ในด้านเขียนบทความบางคนอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านการแต่งรูปเราก็สามารถนำประสบการณ์เหล่านี้มาเปลี่ยนให้เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้เขียนก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่เรามีจะสามารถสร้างรายได้จากการหันมาประกอบอาชีพฟรีแลนซ์นั่นเอง

● ความรู้ในด้านที่ตนเองถนัด

         ความรู้ในด้านที่ตนเองถนัดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่จะสามารถประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ได้ ถ้าจะถามว่าทำไมถึงต้องมีความรู้ที่ตนเองถนัด ผู้เขียนก็อยากจะบอกเลยว่าการที่เรามีความรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัดก็จะช่วย นำมาเพิ่มเติมในส่วนของการประกอบอาชีพFreelance ได้ ทั้งในเรื่องของงานเขียนและงานวาดภาพรวมถึงงานอื่นๆก็สามารถนำความถนัดของตนเองมาบอกต่อให้กับคนอื่นๆได้และถ้าหากเรามีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราถนัดก็จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

● ความมุ่งมั่นตั้งใจ

         ความมุ่งมั่นตั้งใจถือเป็นคุณสมบัติข้อสุดท้ายในการประกอบอาชีพฟรีแลนซ์เมื่อเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่างานเหล่านั้นจะเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากไปสักหน่อยแต่ถ้าหากผู้ที่ทำงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจเราก็สามารถทำงานที่ลูกค้ามอบหมายให้ประสบความสำเร็จได้และสามารถขยายอาชีพที่เราทำอยู่ให้มีจุดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าต่อไปและนี่ก็คือคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อที่ผู้เขียนได้กล่าวมาเพื่อให้ฟรีแลนซ์ทุกคนหรือผู้ที่จะเริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์ได้นำไปเป็นไอเดียในการคิดและสร้างสรรค์ และนำไปเป็นเทคนิคก่อนการเริ่มประกอบอาชีพ Freelanceได้อีกด้วยและเทคนิคเหล่านี้จะสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้คนทั่วไปและสามารถขยายอาชีพได้อีกด้วย

แนะนำ 13 งานฟรีแลนซ์ยอดนิยม

1 เขียนบทความ เขียนหนังสือ

       เขียนบทความ เขียนหนังสือเป็นงานฟรีแลนซ์ที่มีความนิยมมากที่สุดและคนมักจะมองหางานแบบนี้เป็นอันดับแรกเมื่อจะประกอบอาชีพ Freelanceการเริ่มต้นที่จะเขียนบทความหรือเขียนหนังสือนั้นเราไม่ต้องมีการลงทุนอะไรเลย
ขอแค่เรามีประสบการณ์และมีทัศนคติที่ดี และที่สำคัญ เราก็จะต้องมีผลงานซึ่งเราสามารถทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้และยังนำไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าบางท่านที่ต้องการชมผลงานก่อนการตัดสินใจอีกด้วย *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การเขียนบทความ เขียนหนังสือ คลิ๊กตามลิ้งค์

 

ภาพประกอบจาก pinteres

2 แปลภาษา

       แปลภาษา เป็นอีก 1 อาชีพที่สามารถ ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่และมนุษย์เงินเดือนก็สามารถนำอาชีพนี้ไปประกอบเป็นฟรีแลนซ์ได้เช่นกันซึ่งหลายคนอาจจะแปลภาษาจาก Google แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่แปลภาษาด้วยการอ่านซึ่งในข้อนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ว่าใครจะมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลภาษาในระดับใดบางคนก็แปลด้วย Google เพราะไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่บางคนก็สามารถอ่านและแปลได้ทันทีในข้อนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคนและทุกเพศทุกวัยที่ต้องการผันตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์และทำงานแปลภาษา สำหรับงานแปลภาษาก็สามารถนำมาขยายอาชีพต่อไป เราอาจจะมี Optionเสริมด้วยการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องเป็นอาชีพเพิ่มเติมอีกด้วย.  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานแปลภาษา คลิ๊กตามลิ้งค์

3 เป็นติวเตอร์สอน

       เป็นติวเตอร์สอน อีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมสำหรับ Freelance หลายคนและผู้คนที่มีความรู้ในด้านต่างๆก็จะมาประกอบอาชีพนี้กันเยอะเพราะอาชีพนี้สามารถนำความรู้ที่เรามีไปเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆได้ การเป็นติวเตอร์สอนไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลย เพียงแค่นำประสบการณ์และความรู้ที่เรามีมาคู่หลังจากนั้นจึงทำการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อทำให้คนอื่นๆมีประสบการณ์และความรู้เหมือนกับเรานั่นเอง  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานติวเตอร์สอน คลิ๊กตามลิ้งค์

4 เป็นพิธีกรงานอีเว้นท์

         เป็นพิธีกร งานอีเว้นท์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เหมาะสำหรับคนที่มีใจรักใน การเอนเตอร์เทนและเหมาะสำหรับคนที่มีใจรักในการพูด พิธีกรงานอีเว้นท์ หรือพิธีกรอิสระสามารถเป็นได้ทุกที่และทุกเวลาขอแค่เรามีใจรักในการพูดและการเอนเตอร์เทนก็สามารถเริ่มเป็นพิธีกรได้ทันที นอกจากนี้ถ้าหากว่าใครที่อยากเป็นพิธีกรงาน Eventก็สามารถเรียนรู้การพูดและการเอนเตอร์เทนได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆหรือเข้าคอร์สเรียนก็สามารถทำได้เช่นกัน.  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นพิธีกรงานอีเว้นท์ คลิ๊กตามลิ้งค์

 

ภาพประกอบจาก pinteres

5 นักแสดงอิสระ

        นักแสดงอิสระ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้เขียนจะขอเอามาแนะนำในวันนี้เพราะเป็นอาชีพที่ใครก็สามารถทำได้การเป็นนักแสดงอิสระเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงการแสดงและการทำให้อาชีพนี้มีความมั่นคงการแสดงที่ดีจะทำให้เรามีงานมากขึ้น นักแสดงอิสระไม่ได้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำยากแต่อย่างใดใครก็สามารถเริ่มทำได้ทันทีขอแค่เรามีทักษะทางการแสดงสูงสักหน่อยก็สามารถเริ่มงานได้เลย

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานนักแสดงอิสระ คลิ๊กตามลิ้งค์

6 Data Analysis 

        Data Analysis  หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เพราะในบางครั้งลูกค้าอาจจะจ้างให้เราวิเคราะห์ข้อมูลที่เราไม่รู้มาก่อนหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่เราจะต้องวิเคราะห์และทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับ Freelance หลายคนที่สามารถทำที่บ้านได้นั่นเอง 

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Data Analysis คลิ๊กตามลิ้งค์

7 นักวาดภาพประกอบ

         นักวาดภาพประกอบเป็นในอีก 1 อาชีพสำหรับ Freelance หลายคนและเป็นอาชีพที่หางานได้ง่ายมากกว่าอาชีพอื่นๆเพราะอาชีพนักวาดภาพประกอบนั้นเราสามารถวาดภาพอะไรก็ได้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะได้นำภาพวาดของเราไปประกอบในบทความ หรืออีบุ๊ค และอาจจะนำไปลงเว็บไซต์ก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทำอาชีพนักวาดภาพประกอบก็จะต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะพอสมควรเลยทีเดียวและมีความละเอียดอ่อนตามมาเป็นอันดับที่ 2 เพราะการวาดภาพนั้นต้องใช้ฝีมือที่ค่อนข้างประณีตและมีความละเอียดรอบคอบจึงจะสามารถทำงานนี้และขยายอาชีพให้มีความมั่นคงต่อไป

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานนักวาดภาพประกอบ คลิ๊กตามลิ้งค์

8 Blogger / Youtuber

         Blogger / Youtuber เป็นอีกอาชีพที่มาแบบแพ็คคู่เลยทีเดียวเพราะอาชีพนี้เราต้องใช้ความคิดในการผลิต Content หรือเรียกว่า Blogger ซึ่งอาชีพ Blogger คือการเขียน Content และบทความเพื่อนำไปทำเป็นคลิปวีดีโอในการสร้าความบันเทิงให้กับผู้คนทั่วไป เมื่อเราพัฒนาการเขียน Content จนสามารถนำไปทำเป็นคลิปวีดีโอในช่อง YouTube ได้แล้ว และมีผู้ติดตามในระดับ 1,000 ถึง 10,000 คนขึ้นไป เราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ในช่อง YouTube ของเราจนทำให้เรามีรายได้เสริมอีก 1 ช่องทาง และสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นยูทูปเบอร์ได้เลยทีเดียว.  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Youtube คลิ๊กตามลิ้งค์

 

ภาพประกอบจาก pinteres

9 ช่างภาพ โฆษณา

        ช่างภาพ โฆษณา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมจากงานประจำได้การเป็นช่างภาพหรือโฆษณาเราจำเป็นต้องเดินทางออกนอกสถานที่เพื่อไปถ่ายภาพหรือถ่ายโฆษณา ซึ่งการเป็นช่างภาพนั้นอุปกรณ์ของเราก็ต้องมความเพียบพร้อมและสามารถเดินทางได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่นายจ้างต้องการตัว แต่ถึงจะเป็นงานที่เหนื่อยมากแต่ค่าตอบแทนนั้นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว งานช่างภาพสามารถนำมาทำเป็นงานฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระได้แต่เราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและมีใจรักในการถ่ายรูปจึงจะสามารถทำอาชีพนี้ได้นั่นเอง  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ช่างภาพ โฆษณา คลิ๊กตามลิ้งค์

10 Graphic Design

         Graphic Design เป็นอาชีพออกแบบ รูปภาพและแต่งรูปซึ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้หรือนำอาชีพนี้มาทำเป็นงานฟรีแลนซ์จะต้องมีความใจเย็นในการตกแต่งรูปภาพพอสมควร และที่สำคัญผู้ที่จะทำอาชีพนี้จะต้องใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ให้เป็นเสียก่อนเพราะเราจะ ออกแบบด้วยมือถือก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผู้ที่จะทำงานนี้จึงต้องมีเทคนิคทางคอมพิวเตอร์และมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้นพอสมควร จึงจะสามารถทำอาชีพนี้ได้นั่นเอง. *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานกราฟฟิกดีไซน์ คลิ๊กตามลิ้งค์

11 Programmer / Software

          Programmer / Software หรืออาชีพนักเขียนโปรแกรมเราสามารถทำงานที่บ้านได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวแต่เราก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาให้เทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้นซึ่งเราอาจจะทำโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์อย่างที่เราเห็นในยุคปัจจุบันก็คือ Application สำหรับสั่งอาหาร Applicationสำหรับทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็น Applicationหรือโปรแกรมที่เข้ามามีบทบาทเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั่นเอง  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม นักเขียนโปรแกรม คลิ๊กตามลิ้งค์

 

ภาพประกอบจาก pinteres

12 Developer

          สำหรับอาชีพที่ผู้เขียนจะมาแนะนำอาชีพนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของนักเขียนโปรแกรมอีกเช่นเคยครับ สำหรับนักเขียนโปรแกรม เราสามารถพัฒนาโปรแกรมที่เราได้ทำการเขียนหรือผลิตขึ้นมาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและตอบโจทย์ได้กับทุกๆคนที่เข้ามาใช้งานสำหรับรายได้ของนักเขียนโปรแกรมนั้น ก็จะอยู่ที่ผู้ว่าจ้างว่าผู้ว่าจ้างจะให้เขียนโปรแกรมชนิดใด ซึ่งค่าตอบแทนก็แล้วแต่ผู้ว่าจ้างอีกเช่นเคยว่าจะคิดราคาและตกลงราคากับเราอย่างไร แต่แน่นอนเลยว่า การเป็นักเขียนโปรแกรมนั้นค่าตอบแทนสูงอย่างแน่นอน. *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรมเมอร์ ซอฟต์แวร์ คลิ๊กตามลิ้งค์

13 นักวาดสติ๊กเกอร์ไลน์

         นึกว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนไทยนิยมทำกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เราจะเห็นกันว่า คนที่วาดสติ๊กเกอร์ไลน์ขายจะใช้ iPad ในการวาดหรือใช้เมาส์ปากกาในการวาดก็ได้ส่วนมากเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในกาออกแบบสติ๊กเกอร์ให้เข้ากับยุคสมัยจึงจะสามารถทำอาชีพว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ขายได้ เมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์ที่เราวาดออกไปก็จะมียอดจำหน่ายค่อนข้างดีตามมานั่นเอง  *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานวาดสติ๊กเกอร์ไลน์ คลิ๊กตามลิ้งค์

          สรุป นี่ก็เป็นอาชีพสำหรับ Freelance ที่ผู้เขียนได้นำมาฝากทุกๆคนเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมในยุคโควิด 19 ซึ่งในยุคนี้คนตกงานกันเป็นจำนวนมากหลายคนจึงหันมาประกอบอาชีพฟรีแลนซหรืออาชีพอิสระกันเป็นจำนวนมากผู้เขียนจึงได้นำอาชีพเหล่านี้มาแนะนำให้กับทุกๆคนเพื่อตัดสินใจในการประกอบอาชีพและวิเคราะห์ค้นหาความถนัดของตนเองเพื่อนำมาขยายอาชีพให้เราได้มีรายได้ต่อไป

***สนใจสมัครเป็นเซลส์ขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟรีแลนซ์ คลิ๊ก 

แท็ก :

บทความอื่นๆ

ร้านเฟอร์นิเจอร์บุรีรัมย์ โปรโมชั่นดีๆมีที่ใหนบ้าง?
ร้านเฟอร์นิเจอร์ บุรีรัมย์ โปรโมชั่นดีๆมีที่ไหนบ้าง?

มีร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาแนะนำเผื่อนำไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจให้กับใครหลายๆคนได้แต่จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งในที่เกิดความประทับใจจนผู้เขียนต้องนำมารีวิวให้กับทุกท่านได้นำไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ

แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์หนองบัวลำภู มีโปรดีๆที่ใหนบ้าง
แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์หนองบัวลำภู มีโปรดีๆที่ไหนบ้าง

ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูจะมีร้านไหนที่น่าประทับใจและสามารถ ตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์หรือผู้ที่ต้องการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ

วิธีดูแลเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
3 วิธี ดูแลเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ให้สวย คงทน

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โซฟา ตู้เก็บของ รวมถึงชั้นวางเอกสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต้องใช้งาน จำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาด

แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์แม่ฮ่องสอน โปรเด็ดๆรอท่านอยู่
แนะนำ ร้านเฟอร์นิเจอร์แม่ฮ่องสอน โปรเด็ดๆรอท่านอยู่

แนะนำร้านเฟอร์นิเจอร์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันซึ่งร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะแนะนำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีสินค้าให้เราได้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ก็มีให้เราได้เลือกสรรและนำไปใช้งานกันตามความเหมาะสม