Tag สินค้า : บิ้วอิน ตู้เสื้อผ้า


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 บทความ
เฟอร์นิเจอร์ติดประกอบกับตัวอาคาร (BLUIT IN FURNITURE)
เฟอร์นิเจอร์ติดประกอบกับตัวอาคาร BUILT IN

เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดประกอบกับตัวอาคาร(BUILT IN FURNITURE) หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่ติดอยู่กับตัวอาคาร

ความแตกต่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว
เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอินกับเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว คือเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆ สำหรับทุกคนไม่ใช่สำหรับเฉพาะคนเหมือนงานบิ้วอิน สามารถจัดวางตรงไหนก็ได้