Tag สินค้า : บ้านไม้


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 บทความ
ความแตกต่างของบ้านไม้ บ้านปูน และการตกแต่งบ้านด้วยชั้นไม้
ข้อคิดของบ้านไม้ บ้านปูน และตกแต่งด้วยชั้นวางไม้

การปลูกบ้านแบบครึ่งไม้ครึ่งปูน บ้านปูน แต่ตกแต่งด้วยงานไม้ เลือกชั้นวางของทำจากวัสดุไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อลดทอนความแข็งกระด้างของปูน