Tag สินค้า : เก้าอี้ทำงานสุขภาพ


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 บทความ
ปัญหาสุขภาพของคนทำงานออฟฟิศ และการเลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพของคนออฟฟิศ และการเลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพ

เก้าอี้ทำงานสุขภาพ หมายถึง เก้าอี้นั่งทำงานที่ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบพนักพิงของเก้าอี้ตามหลักสรีระศาสตร์ ให้มีการโค้งรับเข้ากับกระดูกสันหลังของผู้นั่ง

เคล็บลับ เลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพ นั่งทำงานไม่ปวดหลัง
เคล็ดลับ เลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพ นั่งทำงานไม่ปวดหลัง

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมนอกจากเลือกโต๊ะทำงานให้เหมาะกับสรีระและเลือกเก้าอี้ทำงานสุขภาพที่ได้มาตรฐานแล้วยังต้องให้ความสำคัญกับการนั่งที่ถูกต้อง