Tag สินค้า : โต๊ะประชุม

จัดเรียงตาม:
แสดงสินค้า/หน้า:


บทความที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 บทความ
คู่มือฉบับสมบูรณ์ในแบบอุดมคติสำหรับคนทำงาน (ฉบับคนญี่ปุ่น) 1

การทำงานที่บ้านหรือมีพื้นที่ที่ต้องใช้เพื่อทำงานภายในบ้านนั้นปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่นิยมมากขึ้นเลยทีเดียว ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจึงมีบทบาทที่มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เทคนิคการเลือกโต๊ะทำงานกลุ่ม ขนาดโต๊ะประชุม และการจัดห้องประชุม
เทคนิคการเลือก ขนาดโต๊ะประชุม และการจัดห้องประชุม

การจัดห้องประชุมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุมหรือเหมาะกับรูปแบบของการประชุม การเลือกขนาดโต๊ะประชุม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม

วิธีเลือกโต๊ะประชุม และความสำคัญของโต๊ะประชุม
วิธีเลือกโต๊ะประชุม และความสำคัญของโต๊ะประชุม

โต๊ะประชุมเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญขององค์กร และยังเปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมของความเป็นทีมการออกแบบ โต๊ะประชุม เก้าอี้โต๊ะประชุม การเลือกขนาดโต๊ะประชุม หรือรูปแบบการจัดห้องประชุม

วิธีจัดห้องประชุม และการเลือกรูปแบบห้องประชุม
วิธีจัดห้องประชุม และการเลือกรูปแบบห้องประชุม

การจัดโต๊ะประชุมแต่ละรูปแบบอย่างถูกต้องคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้สามารถเลือกซื้อโต๊ะประชุมหรือเลือกรูปแบบและขนาดโต๊ะประชุมได้เหมาะสมกับสไตล์การตกแต่ง

5 ไอเดียรูปแบบ โต๊ะประชุม สร้างบรรยากาศให้ห้องประชุม
5 ไอเดียรูปแบบ โต๊ะประชุม สร้างบรรยากาศการประชุม

ห้องประชุมและการจัดโต๊ะประชุมมีหลายรูปแบบ การจัดแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ขนาดของพื้นที่ และขึ้นอยู่กับรูปแบบโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้

รอบรู้ เกี่ยวกับการประชุม และประเภทของการประชุม
รอบรู้ เกี่ยวกับการประชุม และประเภทของการประชุม

ห้องประชุมสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมทั้งแบบที่เป็นทางการมีการจัดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ หรือมีเพียงโต๊ะประชุมสวย ๆ นั่งพูดคุยเชิงปรึกษาหารือของคนกลุ่มเล็ก ๆ

การปะชุมที่มีประสิทธิภาพ ความสำคัญ และประโยชน์ ของการประชุม
7 เทคนิคการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

การจัดห้องประชุมจัดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้หรือเลือกโต๊ะประชุมสวย ๆ เป็นอุปกรณ์สำนักงานก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถสร้างสีสันทำให้ผู้เข้าประชุมไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

วิธีเลือกโต๊ะประชุม สวย ประหยัดงบ ตอบโจทย์การใช้งาน
วิธีเลือกโต๊ะประชุม สวย ประหยัด ตอบโจทย์การใช้งาน

โต๊ะประชุม ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำนักงานที่สำคัญเท่านั้นแต่การเลือกโต๊ะประชุมไม้หรือโต๊ะประชุมสวย ๆ ดีไซน์ทันสมัยยังเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่ง

 komdej007@gmail.com  โต๊ะประชุม เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์
โต๊ะประชุม เลือกอย่างไรให้ใช้งานได้อเนกประสงค์

การจัดโต๊ะประชุมนอกจากการเลือกโต๊ะประชุมสวย ๆ และจัดรูปแบบตามความเหมาะสมของงานแล้ว ลักษณะการจัดโต๊ะประชุมให้มีความน่าสนใจยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ไอเดีย เลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สวยมีสไตล์ แบบประหยัดงบ

ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์สำนักงานหรืออุปกรณ์สำนักงาน มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบทั้งดีไซน์ที่สวยหรูทันสมัย ประโยชน์การใช้งานอเนกประสงค์ สามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์สำนักงานและของตกแต่งไปพร้อม ๆ กัน ส่วนการตกแต่งให้ดูดีมีสไตล์และประหยัดค่าใช้จ่ายมีไอเดียดี ๆ ดังนี้

 โต๊ะประชุม
วิธีการเลือกโต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม ปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นรูปแบบต่างๆมากมาย ทั้งแบบสำเร็จรูป และสั่งทำพิเศษ รวมถึงรูปทรงที่มีหลากหลาย ตามความเหมะสมที่นำไปใช้งาน